พิธีเปิดอาคารสถานที่พักฟื้นผู้ป่วยโรคเอดส์ “บ้านพักรักษ์เพื่อน มูลนิธิกระท่อมพระสิริ”

0
483
ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ (ที่ 3 จากซ้าย) นางจำเนียร ไชยนิตย์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุงและเทศบาลเมืองหนองปรือ  (ที่4 จากซ้าย) และ คุณน้อย  เอเมอสัน  (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานฝ่างสังคมสงเคราะห์ สโมสรพัทยาสปอร์ คลับ และคณะผู้บริหารเทสบาลเมืองหนองปรือเข้าร่วมเป็นเกียรติในการเปิดอาคารสถานที่พักฟื้นผู้ป่วยโรคเอดส์ “บ้านพักรักษ์เพื่อน มูลนิธิกระท่อมพระสิริ ในครั้งนี้ด้วย
ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ (ที่ 3 จากซ้าย) นางจำเนียร ไชยนิตย์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุงและเทศบาลเมืองหนองปรือ (ที่4 จากซ้าย) และ คุณน้อย เอเมอสัน (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานฝ่างสังคมสงเคราะห์ สโมสรพัทยาสปอร์ คลับ และคณะผู้บริหารเทสบาลเมืองหนองปรือเข้าร่วมเป็นเกียรติในการเปิดอาคารสถานที่พักฟื้นผู้ป่วยโรคเอดส์ “บ้านพักรักษ์เพื่อน มูลนิธิกระท่อมพระสิริ ในครั้งนี้ด้วย

เมื่อ 7 มีนาคม 61 ที่ บ้านพักรักษ์เพื่อน มูลนิธิกระท่อมพระสิริ ซอยพรประภานิมิต 34 ซ.ห้วยตาหนู-ทุ่งกลม 18 อาจารย์พรสวรรค์ ขันแก้ว ประธานมูลนิธิกระท่อมพระสิริ และคณะทำงาน ให้การต้อนรับ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ที่เดินทางเป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดอาคารสถานที่พักฟื้นผู้ป่วยโรคเอดส์ บ้านพักรักษ์เพื่อน มูลนิธิกระท่อมพระสิริ (ท่านเจ้าคุณอลงกต) วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีต ส.ส.ชลบุรี เขต 7 พรรคพลังชล พ.ต.อ.จิระวุฒิ ตันฑศรี ผกก.สภ.หนองปรือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กองร้อยรักษาความสงบอำเภอบางละมุง สังกัด มทบ.14 นักธุรกิจ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างล้นหลาม

ด้านดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ กล่าวว่า เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา บ้านพักรักษ์เพื่อน มูลนิธิกระท่อมพระสิริ ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนหลังเนิน เขตเทศบาลเมืองหนองปรือ เคยมีปัญหาในเรื่องทัศนคติในการอยู่ร่วมกันกับชุมชน ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงช่วยกันหาทางออก ด้วยการจัดสถานที่พักฟื้นให้ผู้ป่วยเอดส์ ด้วยการจัดซื้อไร่มันบริเวณดังกล่าว ซึ่งก็คือสถานที่แห่งนี้ จำนวน 2 ไร่ 2 งาน 5.9 ตารางวา แต่ด้วยบทบาทตามอำนาจหน้าที่ของราชการไม่สามารถดำเนินการได้

ต่อมาเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้รับความเมตตาช่วยเหลือ จากท่านพระราชวิสุทธิประชานาถ (ท่านเจ้าคุณอลงกต) วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี เป็นแกนหลักในการหางบประมาณจัดซื้อที่ดิน รวมไปถึงการสร้างอาคารสถานพักฟื้น อาคารเอนกประสงค์ อาคารประกอบอาหาร และที่พักเจ้าหน้าที่ โดยมีการระดมทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จนได้ยอดบริจาคที่เพียงพอนำมาต่อเติมที่อยู่อาศัย  รวมๆแล้วจากการระดมทุนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ช่วยเหลือเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี รวมแล้วกว่า 10 ล้านบาท ในการสร้างบ้านหลังใหม่ให้ผู้ป่วยเอดส์ ได้มีที่พักอาศัย ใช้ชีวิตในบั้นปลาย อย่างสงบสุข ภายในบ้านพักรักษ์เพื่อน มูลนิธิกระท่อมพระสิริได้มีการพัฒนาในเรื่องของสถานที่ ห้องนอน และห้องต่างๆภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกดีกว่าสถานที่เดิม จากความเมตตาของพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันบริจาคช่วยเหลือ ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในชุมชนและสังคมได้.

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเดินทางเป็นประธานฝ่ายฆราวาสเปิดอาคารสถานที่พักฟื้นผู้ป่วยโรคเอดส์ บ้านพักรักษ์เพื่อน มูลนิธิกระท่อมพระสิริ (ท่านเจ้าคุณอลงกต) วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์   และแขกผู้มีเกียรติหลายท่านเข้าร่วมพิธีเปิดคับคั่ง
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเดินทางเป็นประธานฝ่ายฆราวาสเปิดอาคารสถานที่พักฟื้นผู้ป่วยโรคเอดส์ บ้านพักรักษ์เพื่อน มูลนิธิกระท่อมพระสิริ (ท่านเจ้าคุณอลงกต) วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ และแขกผู้มีเกียรติหลายท่านเข้าร่วมพิธีเปิดคับคั่ง
มีการออกบู๊ทจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นในงาน
มีการออกบู๊ทจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นในงาน
ขวาสุด นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผู้จัดการศูนย์พักพิงเด็ก ดร๊อปอินเซ็นเตอร์ และคณะ ร่วมแสดงความยินดี คนที่ 4 จากซ้ายมือ อาจารย์พรสวรรค์ ขันแก้ว ประธานมูลนิธิกระท่อมพระสิริและคณะทำงานเนื่องในการเปิดสถานที่พักฟื้นผู้ป่วยโรคเอดส์ “บ้านพักรักษ์เพื่อน มูลนิธิกระท่อมพระสิริ” อย่างเป็นทางการเนื่องจากยืดเยื้อในการก่อสร้างและระดมทุนมาเป็นเวลานานกว่า  3ปี
ขวาสุด นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผู้จัดการศูนย์พักพิงเด็ก ดร๊อปอินเซ็นเตอร์ และคณะ ร่วมแสดงความยินดี คนที่ 4 จากซ้ายมือ อาจารย์พรสวรรค์ ขันแก้ว ประธานมูลนิธิกระท่อมพระสิริและคณะทำงานเนื่องในการเปิดสถานที่พักฟื้นผู้ป่วยโรคเอดส์ “บ้านพักรักษ์เพื่อน มูลนิธิกระท่อมพระสิริ” อย่างเป็นทางการเนื่องจากยืดเยื้อในการก่อสร้างและระดมทุนมาเป็นเวลานานกว่า 3ปี
นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผู้จัดการศูนย์พักพิงเด็ก ดร๊อปอินเซ็นเตอร์ เยี่ยมด้านในห้องนอนเป็นเตียง 2 ชั้นเรียงยาว ซึ่งมีความเป็นอยู่ดีกว่าสถานที่เดิมให้ผู้ป่วยเอดส์ ได้มีที่พักอาศัย ใช้ชีวิตในบั้นปลาย อย่างสงบสุข
นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผู้จัดการศูนย์พักพิงเด็ก ดร๊อปอินเซ็นเตอร์ เยี่ยมด้านในห้องนอนเป็นเตียง 2 ชั้นเรียงยาว ซึ่งมีความเป็นอยู่ดีกว่าสถานที่เดิมให้ผู้ป่วยเอดส์ ได้มีที่พักอาศัย ใช้ชีวิตในบั้นปลาย อย่างสงบสุข