พิธีมิสซาปลงศพบราเดอร์โจเซฟ เดนิส เจอร์เวย์ รองประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์

0
277
บาทหลวง ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ พร้อมด้วย บาทหลวงกิตติมศักดิ์หลายท่าน ร่วมทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อร่วมกันส่งดวงวิญญาณ บราเดอร์ โจเซฟ เดนิส เจอร์เวย์ ตามพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์
บาทหลวง ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ พร้อมด้วย บาทหลวงกิตติมศักดิ์หลายท่าน ร่วมทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อร่วมกันส่งดวงวิญญาณ บราเดอร์ โจเซฟ เดนิส เจอร์เวย์ ตามพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์

เมื่อ 10.00น.วันที่ 15 มิถุนายน 61 ที่ วัดเซนต์นิโคลัส พัทยากลาง ได้มีพิธี ปลงศพบราเดอร์โจเซฟ เดนิส เจอร์เวย์ รองประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ที่เสียชีวิตลงอย่างสงบ สิริรวมอายุได้ 73 ปี ซึ่งก่อนเข้าสู่พิธีการปลงศพ ได้มีการสวดภาวนาขอพรพระเจ้า โดยมีบาทหลวง กิตติมศักดิ์หลายท่านมาร่วมทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ เพื่อร่วมกันส่งดวงวิญญานบราเดอร์โจเซฟ เดนิส เจอร์เวย์ ตามหลักความเชื่อทางศาสนาคริสต์  ซึ่งมีบาทหลวง ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ร่วมเป็นประธานในการทำพิธีสวดภาวนา ในครั้งนี้ด้วย

และในงานมี แขกผู้มีเกียรติมากมาย เข้าร่วมอาทิ นางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย นายสัมพันธ์ อัครพงษ์พานิช รองผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผู้จัดการศูนย์พักพิงเด็ก ดร๊อปอินท์ เซ็นเตอร์  มิส.เอลฟี่ ไซร์ บรรณาธิการเว็ปไซต์ Pattaya Batt ในเครือพัทยาเมล์ ตัวแทนจากองค์กรการกุศลต่างๆ และเด็กในการดูแลจากมูลนิธิคุณพ่อเรย์ มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย และผู้ที่ให้ความเคารพนับถือผู้ล่วงลับ เข้าร่วมงานด้วยความอาลัย และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการในโบสถ์ ได้ทำการเคลื่อนศพไปยังด้านนอก เพื่อทำพิธีปลงศพบรรจุร่าง ที่สุสานวัดเซนต์นิโคลัส ตามหลักของศาสนาคริสต์ จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมวางดอกกุหลาบสีแดง เพื่อเป็นการไว้อาลัย แก่บราเดอร์ โจเซฟ เดนิส เจอร์เวย์.

ตัวแทนจากองค์กรการกุศลต่างๆ และผู้ที่ให้ความเคารพนับถือ บราเดอร์ โจเซฟ เดนิส เจอร์เวย์ เข้าร่วมงานด้วยความอาลัย
ตัวแทนจากองค์กรการกุศลต่างๆ และผู้ที่ให้ความเคารพนับถือ บราเดอร์ โจเซฟ เดนิส เจอร์เวย์ เข้าร่วมงานด้วยความอาลัย
ผู้มาร่วมงาน วางดอกกุหลาบแดงเพื่อไว้อาลัย
นางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมไว้อาลัยส่งดวงวิญญานบราเดอร์โจเซฟ เดนิส เจอร์เวย์
มิส.เอลฟี่ ไซร์ บรรณาธิการเว็ปไซต์ Pattaya Batt ในเครือพัทยาเมล์ ตัวแทนจากองค์กรการกุศลต่างๆและผู้ที่ให้ความเคารพนับถือผู้ล่วงลับ เข้าร่วมงานด้วยความอาลัย
มิส.เอลฟี่ ไซร์ บรรณาธิการเว็ปไซต์ Pattaya Batt ในเครือพัทยาเมล์ ตัวแทนจากองค์กรการกุศลต่างๆและผู้ที่ให้ความเคารพนับถือผู้ล่วงลับ เข้าร่วมงานด้วยความอาลัย
มิส.เอลฟี่ ไซร์ บรรณาธิการเว็ปไซต์ Pattaya Batt ในเครือพัทยาเมล์ ร่วมวางดอกกุหลาบแดงไว้อาลัย
มิส.เอลฟี่ ไซร์ บรรณาธิการเว็ปไซต์ Pattaya Batt ในเครือพัทยาเมล์ ร่วมวางดอกกุหลาบแดงไว้อาลัย
นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผู้จัดการศูนย์พักพิงเด็ก ดร๊อปอินท์ เซ็นเตอร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในองค์กรนำเด็กข้ามชาติ จากดร๊อปอินท์ เซ็นเตอร์ ร่วมส่งดวงวิญญาณ บราเดอร์ โจเซฟ เดนิส เจอร์เวย์
นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผู้จัดการศูนย์พักพิงเด็ก ดร๊อปอินท์ เซ็นเตอร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในองค์กรนำเด็กข้ามชาติ จากดร๊อปอินท์ เซ็นเตอร์ ร่วมส่งดวงวิญญาณ บราเดอร์ โจเซฟ เดนิส เจอร์เวย์
นางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN นำคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมไว้อาลัย บราเดอร์โจเซฟ เดนิส เจอร์เวย์
นางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN นำคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมไว้อาลัย บราเดอร์โจเซฟ เดนิส เจอร์เวย์