พิธีถวายพระประทาน ปางไสยาสน์ และรูปหล่อเหมือน ประดิษฐาน ณ วิหารปูชนียาจารย์ วัดป่าสุทธิภาวัน

0
133
พิธีถวายพระประทาน ปางไสยาสน์ พระนอนขนาด 4 เมตร เพื่อประดิษฐาน ณ วิหารปูชนียาจารย์ วัดป่าสุทธิภาวัน
พิธีถวายพระประทาน ปางไสยาสน์ พระนอนขนาด 4 เมตร เพื่อประดิษฐาน ณ วิหารปูชนียาจารย์ วัดป่าสุทธิภาวัน

เมื่อ 11 มิถุนายน 61 ที่ วัดป่าสุทธิภาวัน พระครูวิบูลธรรมกิจ หลวงพ่อบัวเกตุ ปทุมสิโร เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ในพิธีถวายพระประทานปางไสยาสน์ พระนอน ขนาด 4 เมตร มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท เพื่อประดิษฐาน ณ วิหารปูชนียาจารย์ วัดป่าสุทธิภาวัน พร้อมพิธีถวายพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร และรูปหล่อเหมือนปูชนียาจารย์ และวิหารปูชนียาจารย์ ภายในงานมีเจ้าอาวาสวัดช่องลม และเจ้าอาวาสวัดโพธิ์สัมพันธ์รวมถึงพระเถระผู้ใหญ่เข้าร่วมงาน

หลวงพ่อบัวเกตุ ปทุมสิโร เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ในพิธีถวายพระประทาน ปางไสยาสน์   ซึ่งมีสาธุชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
หลวงพ่อบัวเกตุ ปทุมสิโร เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ในพิธีถวายพระประทาน ปางไสยาสน์ ซึ่งมีสาธุชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

ภายในงานมีแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน อาทิ นายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร อดีตนายกเมืองพัทยา ดร.วีรวัฒน์ ค้าขาย นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ อดีตรองนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะสมาชิกเมืองพัทยา และสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ต่างนำอาหารคาวหวานหวานมาตั้งโรงทาน ให้ประชาชนผู้เข้าร่วมงานได้รับประทาน โดย พระครูวิบูลธรรมกิจ หลวงพ่อบัวเกตุ ปทุมสิโร นำประกอบพิธี และหลังเสร็จจากพิธีการ ทางเจ้าภาพได้ถวายภัตตาหารเพล พร้อมเครื่องไทยธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล

สำหรับการจัดพิธีดังกล่าว ได้มีการดำเนินการจัดสร้าง ทำพิธีเททองหล่อตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 60 ที่ผ่านมา โดยได้จัดสร้างพระพุทธรูปปางไสยาสน์ และรูปหล่อเหมือนปูชนียาจารย์ ขนาดเท่าองค์จริง จำนวน 6 องค์ ประกอบด้วย รูปเหมือนสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต สมเด็จพระญาณสังวรฯ เจริญ สุวัฒโน พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน พระครูโพธิสารประสาธน์ หลวงพ่อบุญมี อัคคปุญโญ และ พระครูวิบูลธรรมกิจ หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร ทั้งนี้สิ่งที่พุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ที่ได้ร่วมสละกำลังทรัพย์ร่วมกันอนุโมทนา ร่วมกันสร้างถวายในครั้งนี้ จะบังเกิดเป็นบุญกุศล แก่ทุกคนที่ได้เข้าร่วม พร้อมกันนี้ยัง เป็นเนื้อนาบุญ อย่างเอนกทุกชาติของผู้สร้าง ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาสักการะต่อไป พร้อมกันนี้ทุกวันที่ 11 มิถุนายน ของทุกปี จัดให้เป็นวันปูชนียาจารย์ ของวัดป่าสุทธิภาวัน.

รูปหล่อเหมือนปูชนียาจารย์  ขนาดเท่าองค์จริง จำนวน 6 องค์ ประกอบด้วย รูปเหมือนสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  สมเด็จพระญาณสังวรฯ เจริญ สุวัฒโน  พระธรรมวิสุทธิมงคล  หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน  พระครูโพธิสารประสาธน์ หลวงพ่อบุญมี อัคคปุญโญ  และ พระครูวิบูลธรรมกิจ หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร
รูปหล่อเหมือนปูชนียาจารย์ ขนาดเท่าองค์จริง จำนวน 6 องค์ ประกอบด้วย รูปเหมือนสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต สมเด็จพระญาณสังวรฯ เจริญ สุวัฒโน พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน พระครูโพธิสารประสาธน์ หลวงพ่อบุญมี อัคคปุญโญ และ พระครูวิบูลธรรมกิจ หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร