พาณิชย์ ออก 4 มาตรการ ดันธุรกิจดิจิทัล คอนเท้นท์ สร้างรายได้เข้าประเทศ

0
155
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังประชุมแนวทางการส่งเสริมธุรกิจ ดิจิทัลคอนเทนท์ไทยสู่ตลาดโลก ร่วมกับ 6 สมาคมอุตสาหกรรมด้านดิจิทัลคอนเทนท์ ที่บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ว่า เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาคมต่างๆ และติดตามสถานการณ์ของภาคธุรกิจบริการ ทั้งการทำโฆษณา เพลง เกมส์ และการ์ตูนในหลากหลายรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีมูลค่าของธุรกิจปีละกว่า 110,000 ล้านบาท

Loading…

ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า กระทรวงพาณิชย์จะเข้ามามีส่วนร่วมสำคัญในการช่วยสนับสนุนให้ภาคธุรกิจนี้เติบโตต่อไปในอนาคตโดยเตรียมมาตรการทั้งหมด  4 เรื่อง ได้แก่ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิตอลคอนเทนท์ไทยแลนด์ขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลและศูนย์รวมการทำธุรกิจทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ  การปรับรูปแบบของการจัดนิทรรศการ จากเดิมจับคู่ธุรกิจให้ผู้ซื้อจากต่างประเทศเดินทางมาพบกับผู้ขาย หรือผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนท์ ให้เป็นการจับคู่ธุรกิจออนไลน์ให้มากขึ้น

 เพื่อเปิดโอกาสให้ธุรกิจนี้เติบโตได้เร็วขึ้น  ช่วยธุรกิจดิจิทัลคอนเทนท์ของประเทศไทยที่เผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 โดยจะช่วยดำเนินการจัดให้ผู้ประกอบการพบปะกับ SMEแบงค์ เพื่อช่วยเหลือเงินสนับสนุนในรูปแบบของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และกระทรวงพาณิชย์จะเข้ามาร่วมมือกับทั้ง 6 สมาคมในการจัดเวทีให้ภาคการผลิตได้มีโอกาสพบกับนักลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาร่วมกันลงทุน เพื่อให้มีการจับคู่ลงทุนทางธุรกิจนี้ภายใต้แบรนด์ของคนไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  กล่าวเพิ่มเติมว่า ในระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคมนี้ กระทรวงฯ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เตรียมจัดงานแสดงสินค้าภายใต้ชื่อ  Multimedia online virtual exhibition หรือ MOVE เปิดให้มีการจัดจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ผลิตของประเทศไทยประมาณ 50 บริษัทพบปะกับผู้ซื้อจากต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์  ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้ามาพบปะประมาณไม่ต่ำกว่า 1,000 ราย โดยคาดว่าจะเกิดการจับคู่ซื้อขายทางธุรกิจได้ประมาณ 350 คู่ มียอดขายไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์