ผู้ใจบุญมอบเงินและเครื่องผลิตออกซิเจน มูลค่า 220,000 บาท ให้ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองหนองปรือ

0
353
นางบวบเอม ผู้ใจบุญ มอบเงินและเครื่องผลิตออกซิเจน มูลค่า 220,000 บาท แก่ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองหนองปรือ โดยมีดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมคณะผู้บริหาร ทม.หนองปรือ เป็นตัวแทนในการรับมอบอนิสงส์บุญในครั้งนี้
นางบวบเอม ผู้ใจบุญ มอบเงินและเครื่องผลิตออกซิเจน มูลค่า 220,000 บาท แก่ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองหนองปรือ โดยมีดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมคณะผู้บริหาร ทม.หนองปรือ เป็นตัวแทนในการรับมอบอนิสงส์บุญในครั้งนี้

เมื่อ 21 พฤศจิกายน 60 ที่ เวทีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองหนองปรือ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เปิดโครงการนักจัดการสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วม สำหรับวันนี้ ได้มีการมาพูดคุยพบปะกับสมาชิก อสม. โดยเชิญ นางอุไลลักษณ์ ไชยนิตย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มาบรรยายให้ความรู้และวิธีป้องกัน โรคเบาหวาน ความดัน ให้แก่สมชิก อสม.ให้รู้เท่าทัน หางไกลโรค พร้อมนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่บอกต่อ เป็นวิทยาธาร โดยทางวิทยากรได้แนะนำการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ อย่างถูกวิธี เช่นการรับประทานอาหารเช้าก่อน 09.00 น. ทุกวันเป็นสิ่งสำคัญ เพราะร่างกายจะสามารถดึงพลังงานอาหารที่รับประทานในช่วงนั้นเผาผลาญพลังงานได้อย่างดีเยื่ยม พร้อมแนะนำการออกกำลังการให้เหมาะสมกับวัย โดยผู้สูงอายุนั้นควรออกกำลังการเบาๆเช่น แอโรบิค เปตอง วัยรุ่นควรออกกำลังด้วย ฟุตบอล วอลเล่ห์บอล และอื่นๆ เป็นต้น

ช่วงของการเข้าสู่พิธีการได้เชิญ นางบวบเอม (ไม่ขอเผยนามสกุล) ผู้ใจบุญ มอบเงินและเครื่องผลิตออกซิเจน มูลค่า 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ให้ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองหนองปรือ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการจัดการสุขภาพชุมชน เพื่อให้ อสม.มีความรู้และทักษะ ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข.

วิทยากรให้ความรู้ อสม.เรื่องการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี
วิทยากรให้ความรู้ อสม.เรื่องการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี