ผู้ว่าฯ ชลบุรีร่อนหนังสือด่วนที่สุด หลังพบค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานใน 3 ตำบล 2 อำเภอ พร้อมเฝ้าระวัง

0
118

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 24 มกราคม 62 เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ไปยังหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายกเมืองพัทยา นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และนายกเทศบาลเมืองทุกแห่ง

         

          ระบุว่า ด้วยค่าฝุ่น PM 2.5 ตามกำหนดองค์การอนามัยโลก ไทยได้มีการกำหนดค่าไว้สูงกว่าค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลก โดยมีค่าเฉลี่ยรายปี และค่าเฉลี่ยใน 24 ชั่วโมงไว้ที่ 25 และ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แหล่งกำเนิด ได้แก่ การเผาในที่โล่ง การคมนาคมขนส่ง การผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมการผลิต และการรวมตัวของก๊าซอื่นๆ ในบรรยากาศ PM 2.5 คือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน เทียบอย่างง่ายว่ามีขนาดประมาณ 1 ใน 30 ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์ ขนจมูกของมนุษย์ไม่สามารถกรองได้ PM 2.5 จึงสามารถแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือด และแทรกซึมสู่กระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย เพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคเรื้อรังและมะเร็ง ตามคำเตือนขององค์การอนามัยโลก

         

          สำหรับสถานการณ์คุณภาพอากาศจังหวัดชลบุรี วันที่ 21 มกราคม 62 เวลา 19.00 น.  พบว่ามีค่าสูงกว่ามาตรฐาน ในพื้นที่ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี ค่า PM 2.5 เท่ากับ 59 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ค่า PM 2.5 เท่ากับ 58 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ค่า PM 2.5 เท่ากับ 60 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จึงให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยดำเนินการลดแหล่งเกิดฝุ่นควัน ควบคุมการเผาที่จะส่งผลให้เกิดฝุ่นควันในที่โล่งอย่างเข้มงวด เช่น การเผาขยะ หญ้า และเศษวัสดุทางการเกษตร รวมถึงการเผาอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดฝุ่นควัน การลดแหล่งกำเนิดฝุ่นควันที่เกิดจากเครื่องยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์ที่เป้นเครื่องยนต์ดีเซล โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากหน่วยราชการ และประชาชนในการลดการใช้รถยนต์ เพื่อลดจำนวนยานพาหนะในเขตเมือง ตลอดจนการดับเครื่อยนต์ขณะขับรถ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และลดปัญหาฝุ่นละอองบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เขตถนนและพื้นที่ใกล้เคียง โดยการขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการฉีดล้างทำความสะอาดในช่วงที่ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

         

          รวมถึงบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนและจิตอาสาในการฉีดพ่นละอองน้ำทำความสะอาดถนนสร้างความชุ่มชื้นเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ อีกทั้งให้ทำการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนโดยประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ที่ถูกต้อง ตลอดจนเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน และจัดกิจกรรมรณรงค์ในเรื่องของการลดมลพิษ และให้รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีทราบภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ ลงชื่อนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี