ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ สาธิตการประกอบอาหารปรุงสุก เพื่อตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้หูดับ หลังพบแล้ว 9 ราย

0
131

วันนี้ (29 เม.ย.62) นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ปี 2562 จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้ป่วยโรคไข้หูดับ จำนวน 9 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต พบในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม เนื่องจากอากาศร้อนที่จัด หมูมีอาการเครียด เลี้ยงในพื้นที่แออัด ทำให้มีเชื้อโรคมากขึ้น โดยเฉพาะการประกอบอาหาร เช่นลาบ ลู่ ดิบๆ จึงทำให้เกิดเชื้อโรคไข้หูดับ จึงให้ความสำคัญกับปัญหาและเร่งระดมบูรณาการทุกภาคส่วนป้องกันโรคไข้หูดับ “จังหวัดอุตรดิตถ์ ปลอดโรคไข้หูดับ” รณรงค์บริโภคหมูปรุงสุก ป้องกันโรคไข้หูดับ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ สาธิตการประกอบอาหารปรุงสุก เพื่อส่งเสริมให้มีการบริโภคอาหารปรุงสุก พร้อมตระหนักถึงอันตรายของโรคจากการบริโภคอาหารดิบๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย ซึ่งเชื้อโรคนี้ จะเข้าสู่ร่างกายเราได้ 3 ทาง คือ การกินหมูดิบหรือสุกๆดิบๆ การสัมผัสโดยมือที่มีบาดแผล และการเข้าทางเยื่อบุตา กรณีเลือดหมูกระเด็นเข้าตาหรือใช้มือ ที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเช็ดตา จะมีอาการไข้ ปวดศีรษะ อาเจียน ประสาทหูอักเสบจนหูดับ ถ้าอาการรุนแรงอาจเสียชีวิต ป้องกันด้วยการหลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อหมูดิบหรือสุกๆดิบๆ ประกอบอาหารต้องสวมถุงมือ เลือกซื้อหมูจากตลาดสดหรือโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน และควรทำให้สุกด้วยอุณหภูมิตั้งแต่ 70 องศาเซลเซียสขึ้นไป