ผู้ประกอบการจำนวนมากลงทะเบียนขอรับมาตรฐาน SHA และ SHA Plus

0
65

นางสาว ยุพา ปานรอด ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ระบบลงทะเบียนขอรับมาตรฐาน SHA และ SHA Plus เปิดตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการประสงค์ยื่นจำนวนมาก อาจทำให้เกิดระบบล่มได้ ซึ่งปัจจุบันระบบดีขึ้น แต่บางช่วงอาจมีผู้ขอยื่นจำนวนมากทำให้ระบบติดขัดได้ เนื่องจากร้านค้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ต้องการขายแอลกอฮอล์ในร้านต้องมีเครื่องหมาย SHA ติดไว้ที่ร้าน ทำให้ผู้ประกอบการยื่นจำนวนมาก จึงได้เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นทางเลือกสำหรับผู้ประกอบกิจการ ที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้ง 10 ประเภทกิจการ อาทิ ภัตตาคาร /ร้านอาหาร /โรงแรมที่พัก สถานที่จัดประชุม/สถานที่ท่องเที่ยว/ ยานพาหนะ/ บริษัทนำเที่ยว/ สุขภาพและความงาม/ ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า/ กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว/ โรงละคร โรงมหรสพ และร้านค้าของที่ระลึกและอื่นๆ ตั้งแต่เปิดลงทะเบียนมีผู้ประกอบการสนใจยื่นกว่า 1000 กิจการ เน้นย้ำหลักสำคัญการกรอกข้อมูล ด้านสุขอนามัยตามหลักกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นหลัก 


หากผู้ประสงค์ที่จะมายื่นโดยตรวสามารถมายื่นได้ที่บริเวณลานจอดรถชั้น G อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จนถึง 19 พฤศจิกายน นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.– 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ


หากพบผู้ประกอบการไม่ปฎิบัติตามจะมีเจ้าหน้าที่ ทั้งส่วนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตำรวจ สุ่มตรวจสถานประกอบการ โดยผู้บริโภคสามารถตรวจเช็ครหัสที่ทางร้าน ผ่าน www.thailandsha.com หากผู้ประกอบกระทำผิด เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครสามารถสั่งปิดกิจการได้ โดยขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปฎิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด