ผู้บริหาร ทต.หนองปลาไหล นำข้าราชการและพนักงาน สรงน้ำพระพุทธรูป ผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

0
189

เมื่อ 10  เมษายน 62    ที่ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล  นำโดย  นายภิญโญ  หอมกลั่น  นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองปลาไหล  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ร่วมกันประกอบพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  ท่ามกลางบรรดาข้าราชการ  พนักงาน ลูกจ้าง ต่างเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

โดยก่อนทำพิธี นายภิญโญ  หอมกลั่น  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้กล่าวเปิดงานด้วยคำอวยพรให้แก่ผู้สูงอายุ และบรรดาข้าราชการ  พนักงาน ลูกจ้าง ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรม ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีอันดีงามของไทย ที่ชนรุ่นหลังยังคงยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ดังนั้นจึงได้กำหนดให้มีการจัดงานขึ้นทุกปี หลังจากที่ได้มีการขอขมากรรมระหว่างกันแล้ว นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จึงได้นำผู้ร่วมงานสรงน้ำพระพุทธรูป   จากนั้นมีพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และขอพรจากผู้บริหาร ตามธรรมเนียมประเพณีนิยม

สำหรับกิจกรรม การรดน้ำขอพรผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล  ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  และเพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงานอีกด้วย  ซึ่งบรรยากาศภายในกิจกรรม พบว่าเหล่าบรรดาพนักงาน ต่างสวมใส่ชุดลายดอก ออกมาร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน.