ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ร่วมกับ ครอบครัว “โกลาตี” มอบอาคารเรียนเด็กชั้นปฐมวัย โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง

0
153

นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง พร้อมด้วย นางสุพิณญา นิรามัยวงศ์ อดีตนายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน “โกลาตี 1” โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สีหนาท ดวงตาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

           ว่าที่ร้อยตรี สีหนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบฟักทอง กล่าวว่า ปัจจุบันโรงเรียนบ้านมาบฟักทอง มีนักเรียนทั้งสิ้น 338 คน แบ่งออกเป็นชั้นอนุบาล 2 จำนวน 39 คน ชั้นอนุบาล 3 จำนวน 38 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 261 คน แต่ที่ผ่านมาพบว่าจำนวนห้องเรียนที่มีอยู่ ไม่เพียงพอกับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล จึงได้ประสานไปยัง นายนริศ นิรามัยวงศ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายอำเภอบางละมุงในขณะนั้น ขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน

             ซึ่งทางโรงเรียนฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก “ครอบครัวโกลาตี” นำโดย นายโมฮินเดอร์ซิงห์ และนางสวินเดอร์กอร์ ให้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นจำนวน 1,200,000 บาท และจาก นายคุณเสก ดวงเพชร” ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ต.ห้วยใหญ่ ผู้บริหารบ้านสวนอนัตตารีสอร์ท พัทยา จำนวน 1 ล้านบาท ก่อสร้างอาคารใหม่ของระดับชั้นปฐมวัย ภายใต้ชื่อว่า อาคาร“โกลาตี” เป็นอาคารเรียนชั้นเดียวจำนวน 2 ห้อง พื้นที่ใช้สอย 126 ตารางเมตร เพื่อพัฒนาการศึกษาของเด็กระดับปฐมวัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และถือเป็นของขวัญวันเด็กที่มีคุณค่ายิ่งต่อเด็กๆ และโรงเรียน.