ปลูกแล้วกินได้! โครงการ 9101 ชุมชนหนองปลาไหล บางละมุง ปลูกเมล่อนปลอดสาร

0
379

ปลูกแล้วกินได้! โครงการ 9101 บางละมุงเดินหน้าฉลุย 1 ปลูกเมล่อนปลอดสาร ได้ผลผลิตขายเป็นรายได้เสริมในชุมชน เล็งต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวสร้างศักยภาพให้ท้องถิ่น

เมื่อ 8 พฤศจิกายน 60 นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า โครงการส่งเสริมการปลูกเมล่อนปลอดสาร ของกลุ่มชุมชนส่งเสริมการปลูกเมล่อนปลอดสาร ชุมชนหนองปลาไหล 1 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

นายนริศ นายอำเภอบางละมุง เผยว่า ภาครัฐได้ดำเนินการโครงการ 9101 เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ ด้วยการส่งเสริมการดำเนินการจัดการพื้นที่เกษตรในท้องถิ่นให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ในส่วนของอำเภอบางละมุงนั้นได้มีกลุ่มชุมชนเสนอโครงการดำเนินการต่างๆ รวมกว่า 30 โครงการ ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ พบว่าความคืบหน้าของผลการดำเนินการเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือของประชาชนในชุมชนหนองปลาไหล 1 ที่ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ 1,2,3,8 และหมู่ 9 ร่วมกันดำเนินการจัดทำพื้นที่เพาะปลูก เมล่อนปลอดสาร ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่ผลผลิตมีราคาและเป็นที่นิยม โดยหลังดำเนินการมาได้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือนได้เห็นผลเป็นรูปธรรมแล้ว คาดว่าอีกประมาณ 1 เดือนจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรได้

อย่างไรก็ตาม สำหรับชุมชนหนองปลาไหล 1 ที่ส่งเสริมการปลูกเมล่อนปลอดสารนั้น ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีจากผลการดำเนินการโครงการ 9101 ตามรอยพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของอำเภอบางละมุง ซึ่งจะได้ยึดเป็นแบบอย่างให้กับกลุ่มชุมชนอื่น นอกจากนี้ในอนาคตจะมีการต่อยอดพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป.