ปลัด สธ.เผยจัดประชุมเอเปคยึดปลอดภัย “โควิด” จัดทีมแพทย์ดูแลสุขภาพ 24 ชั่วโมง

0
66

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมระดับสูงเอเปคว่าด้วยการสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12 ในช่วง APEC Health Week ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคมนี้ ที่โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ ภาพรวมการเตรียมพร้อมจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะการจัดงานบนมาตรการความปลอดภัยจากโรคโควิด 19 ซึ่งกรมควบคุมโรคได้เตรียมแผนด้านการป้องกันโรคโควิด 19 รวมถึงการสอบสวนควบคุมโรคกรณีพบผู้ติดเชื้อขณะที่สถานที่การจัดงานได้มีการประเมินตนเองและผ่านมาตรการ COVID Free Setting มีการจัดจุดล้างมืออย่างเพียงพอ จัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากตลอดงาน และได้รับวัคซีนโควิด 19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม


สำหรับการดูแลด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม ได้มอบหมายกรมการแพทย์จัดเตรียมทีมแพทย์และพยาบาลประจำสถานที่จัดประชุม 2 ทีม ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีการจัดรถ Mobile Stroke Unit โดยสถาบันประสาทวิทยา ดูแลกรณีโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งสามารถตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาช่วยเหลือเบื้องต้นบนรถได้ทันที สามารถเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ทำให้เห็นพยาธิสภาพในสมองและให้ยาละลายลิ่มเลือด เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันภายใน 4 ชั่วโมงครึ่ง และจัดรถ Mobile CCU โดยสถาบันโรคทรวงอก ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงจัดระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน ทั้งทางบกและทางน้ำไปยังโรงพยาบาลที่จัดเตรียมไว้ตามแผน


นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยดูแลความปลอดภัยและการจราจรตลอดการประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และลดผลกระทบการใช้รถใช้ถนนของประชาชนทั่วไป