ประเมินสถานการณ์ใต้ ยืดเวลาใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ย้ำเข้มบังคับใช้กฎหมาย

0
186

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 4 ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อฯ โดยที่ประชุมรับทราบสถานการณ์และการบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและข้อมูลตัวชี้วัดในพื้นที่ที่ผ่านมาจากนั้น ร่วมพิจารณาถึงเหตุการณ์และสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ และเห็นชอบการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกเว้น อำเภอศรีสาคร สุไหงโก-ลก แว้ง และอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส อำเภอยะหริ่ง ไม้แก่น แม่ลาน จังหวัดปัตตานี และอำเภอเบตง กาบัง จังหวัดยะลา ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 20 ธันวาคม 2565 และสิ้นสุดลงใน 19 มีนาคม 2566 โดยครั้งนี้ ไม่มีการปรับลดพื้นที่ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในป้องกัน ระงับ ยับยั้งสถานการณ์ในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที


พลเอก ประวิตร ย้ำ ขอให้ กอ.รมน. พิจารณาใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ ระมัดระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และให้มีการทบทวนการปรับลดพื้นที่ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างรอบด้าน สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อเร่งขับเคลื่อนงานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไปพร้อมกัน พร้อมทั้งขอให้เร่งสืบสวนขยายผลจับกุมผู้ก่อเหตุระเบิดคาร์บอมบ์ที่ จังหวัดนราธิวาส