ประธานรัฐสภา ยืนยันรัฐสภายังคงมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด

0
103นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ยืนยันว่า รัฐสภายังคงเข้มงวดเรื่องมาตรการป้องโควิด -19 โดยมีการติดตามตรวจทุกระยะและจากการตรวจหาเชื้อเชิงรุกวานนี้ (13 ก.ย.64) จำนวน 260 คน พบติดเชื้อโควิด 1 คน โดยย้ำไม่ปล่อยปละละเลยตรวจเข้มกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะแม่บ้านที่ต้องระวัง ซึ่งส่วนใหญ่คนติดเชื้อมาจากข้างนอกไม่ใช่ภายในอาคารรัฐสภา 


ทั้งนี้ ยังเตือนให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้มงวดในเรื่องนี้ ซึ่งเมื่อดูตัวเลขแล้วกลุ่มนักการเมืองถือว่าติดเชื้อน้อย แต่ทุกคนจะต้องไม่ประมาทให้สวมหน้ากากไว้ตลอด ส่วนกรณีสมาชิกวุฒิสภาที่ติดเชื้อและมาประชุมร่วมรัฐสภาในการลงมติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ในวาระ 3 นั้น นายชวน กล่าวว่ายังไม่มีเหตุหรือผู้ใดมีปัญหากระทบกับการประชุมก่อนปิดสมัยประชุมนี้ เพราะสิ่งที่จับตาดูอยู่คือ การสวมหน้ากากตลอดเวลาและไม่มีสมาชิกคนใดละเลย ขณะที่สัปดาห์นี้จะมีการตรวจโควิด -19 แบบเร่งด่วน (ATK) ให้สมาชิกก่อนประชุมตามความสมัครใจอีกครั้ง


ประธานรัฐสภา ยังย้ำกระบวนการหลังลงมติวาระ 3 ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ว่าต้องพักไว้ 15 วัน ก่อนส่งให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯ ตามกฎหมายต่อไป โดยเฉพาะยังไม่มีสมาชิกรัฐสภาเข้าชื่อส่งมาเพื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความและส่วนตัวยังข้องใจอยู่ว่าจะยื่นตีความประเด็นใดแต่หากมีก็สามารถเสนอมาได้