ประชุม อสม. เทศบาลตำบลบางละมุง ส่งเสริมเทคนิควิชาการสมัยใหม่ให้สตรีพึ่งพาตนเองได้

0
368
การประชุมอาสมัครสาธารณสุข (อสม.)เทศบาลตำบลบางละมุง เพื่อมุ่งส่งเสริมเทคนิควิชาการสมัยใหม่ให้สตรีพึ่งพาตนเองได้ และร่วมกันอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
การประชุมอาสมัครสาธารณสุข (อสม.)เทศบาลตำบลบางละมุง เพื่อมุ่งส่งเสริมเทคนิควิชาการสมัยใหม่ให้สตรีพึ่งพาตนเองได้ และร่วมกันอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

เมื่อ 1 ธันวาคม 60 ที่ เทศบาลตำบลบางละมุง ได้มีการประชุมอาสมัครสาธารณสุข (อสม.)เทศบาลตำบลบางละมุง ประจำเดือน พฤศจิกายน 60 ซึ่งมี นายกฤตภพ เพ็ญจันทร์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบางละมุง พร้อม นาย เศรษฐศักดิ์ ฟักฤกษ์ ประธานชมรม อสม. เทศบาลตำบลบางละมุง เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีคณะสมาชิกสภา ทต.บางละมุง และสมาชิก อสม.กว่า 180 คน เข้าร่วมการประชุม

ในที่ประชุมได้มีการอบรม การดำเนินงานโครงการเนื่องมาจาก พระราชดำริ ให้เป็นไปตามพระราชดำริ พ่อหลวง ร.9 ให้บรรลุประสงค์ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การพัฒนาต้องเป็นไปตามขั้นตอนการพึ่งตนเอง การส่งเสริมความรู้และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ ที่เหมาะสม ตามยุคสมัย ใช้ช่องทางโซเชียลมีเดีย ให้เป็นประโยชน์และถูกวิธี พร้อมส่งเสริม การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้พื้นที่สีเขียวที่ยังมีให้คงอยู่ และทั้งนี้ทางประธานชมรม อสม. ยังให้แต่ละชุมชนได้จัดทำแผนดำเนินโครงการ อสม. ซึ่งทั้ง 7 ชุมชน ได้ร่วมออกความคิดเห็นถึงสภาพปัญหาที่แต่ละชุมชนได้พบเจอ และเขียนแผนโครงการที่จะทำการแก้ไข และเสนอโครงการต่อเทศบาล เพื่อจัดทำโครงการเป็นวาระต่อไป

ก่อนปิดการประชุมมีการจัดงานวันคล้ายวันเกิดให้กับสมาชิก อสม. ที่มีวันคล้ายวันเกิดตั้งแต่เดือน สิงหาคม- พฤศจิกายน 60 รวมทั้งสิ้น 17 คน โดยมี นายวิชิต ชาญชัยยุทธศักดิ์ อดีตผู้ช่วยดำเนินงานฯพณฯสุกุมล คุณปลื้ม นำเค้กชาลาเปาก้อนโตๆ มาให้เจ้าของวันคล้ายวันเกิดได้เป่า และร้องเพลง ท่ามกลางความสุขของคณะ อสม.