ประชุม ครม.วันนี้

0
82การประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม.) วันนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ 48/2564 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โดยมีในวันนี้


มีวาระการพิจารณาที่น่าสนใจ อาทิ ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. …. จำนวน 3 ฉบับ เรื่องการขอความเห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างบางส่วน เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว จังหวัดตราด วาระสำคัญของรัฐบาล เรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกัน ควบคุมแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019