ประชาชนแห่ร่วมงานก่อพระเจดีย์ทราย วัดสุทธาวาส หนองปรือ เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์

0
96

เมื่อ 17 เมษายน 62  ที่  วัดสุทธาวาส ประชาชนในพื้นที่ และพนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมก่อพระเจดีย์ทรายเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม   ประเพณีการก่อพระเจดีย์ทรายในเทศกาลสงกรานต์นั้นเป็นสิ่งที่ชาวไทยพุทธปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านาน ตั้งแต่สมัยพุทธกาล

โดยการก่อพระเจดีย์ทรายถือเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาโดยตรง ที่ว่าเมื่อเราเข้าวัดทำบุญหรือประกอบกิจกรรมต่างๆภายในวัด เมื่อเดินออกมาจากวัด เศษดิน เศษหินต่างๆจะติดรองเท้าเราออกมาด้วย ซึ่งตามความเชื่อของชาวพุทธจะถือว่าสิ่งก่อสร้างทุกอย่างภายในวัดไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ ศาลาการเปรียญ อาคารต่างๆ แม้กระทั้งก้อนหิน ดินทราย ต้นไม้ ทุกอย่างญาติโยมได้ถวายไว้เป็นสมบัติของพระศาสนาแล้ว คนโบราณจึงหาวิธีการแก้ไขปัญหานี้ด้วยการให้มีประเพณีขนทรายเข้าวัดเพื่อเป็นการใช้หนีคืนสงฆ์ และก่อพระเจดีย์ทรายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า.