ปชช.ร้อง ห้องน้ำแหลมบาลีฮายไม่เพียงพอ วอนเมืองพัทยาเปิดห้องน้ำศูนย์บริการประชาชนเพิ่มอีกจุด

0
112

เมื่อ 9 มกราคม 62 หลังจากที่ได้มีการรายงานถึงอาคารศูนย์บริการประชาชน ณ แหลมบาลีฮาย ซึ่งปัจจุบัน เมืองพัทยายังไม่ได้มีการเปิดใช้งานแต่อย่างใด แม้จะดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ มาตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 60 ล่าสุดประชาชนก็ยังมีข้อร้องเรียน ในเรื่องของสุขาสาธารณะ ที่มีไม่เพียงพอกับปริมาณนักท่องเที่ยว ซึ่งเมืองพัทยาก็ยายามแก้ไขปัญหา โดยการนำเอารถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 3 คัน มาจอดให้บริการนักท่องเที่ยว เพื่อบรรเทาและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน แต่กลับพบว่านักท่องเที่ยวในกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ ทั้ง 2 กลุ่มนี้ เกิดความยากลำบากในการใช้บริการ จึงได้มีการวอนฝากไปยังเมืองพัทยา ให้เร่งดำเนินการเปิดใช้ศูนย์บริการประชาชนแหลมบาลีฮาย เนื่องจากภายในอาคาร จะมีห้องสุขาไว้บริการประชาชน ซึ่งผู้สูงอายุ และผู้พิการสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก มากกว่าการใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ ที่มีทางขึ้นลงสูงชัน เป็นอุปสรรค และภายในห้องสุขาเล็กแคบ รวมทั้งสุขภัณฑ์ก็ไม่เหมาะสม

นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายนกเมืองพัทยา กล่าวว่า ปัจจุบันอาคารศูนย์บริการประชาชน บริเวณแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา ได้ปิดการใช้งานไว้ชั่วคราวก่อน เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างพิจารณาในการจัดเก็บผลประโยชน์ ซึ่ง นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้มอบนโยบายให้แก่คณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว ในการเร่งเปิดให้มีการใช้งาน โดยพื้นที่อาคารส่วนหนึ่งเมืองพัทยา ได้วางแนวทางไว้ใช้งานในราชการ รวบรวมเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่า ตำรวจน้ำ เมืองพัทยา ททท.สำนักงานพัทยา และบุคลาการทางการแพทย์ คอยให้บริการนักท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ซึ่งพื้นที่ที่เหลือ ก็จะเปิดประมูลให้เอกชนเข้ามาเช่าพื้นที่ใช้ประโยชน์ ในส่วนของร้านค้า และห้องสุขา ก็เป็นสิทธิ์ของเอกชน ที่จะเข้าจัดเก็บรายได้ คาดว่าจะใช้เวลาในการประชุมหาข้อสรุป และดำเนินการเปิดประมูลได้ไม่เกิน 1 เดือน

อย่างไรก็ตามปัญหาของสุขาสาธารณะ ที่มีไม่เพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยว เมืองพัทยาก็ยังมีแนวคิดที่จะก่อสร้างสุขาอย่างถาวรเพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหานี้อย่างแน่นอนในอนาคต ซึ่งสำนักกองช่างเมืองพัทยา กำลังอยู่ในระหว่างการสำรวจ และออกแบบห้องน้ำสาธารณะทุกชายหาด ไม่เฉพาะแต่ที่แหลมบาลีฮายเท่านั้น ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลา เพราะต้องดูพื้นที่ให้รอบคอบ และมีความเหมาะสม ไม่กระทบต่อทัศนียภาพ รวมทั้งยังจะต้องเร่งดำเนินการโครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงส่งผลให้โครงการสร้างสุขาสาธารณะอาจมีความล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน

สำหรับอาคารศูนย์บริการประชาชน อยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ งบประมาณ 15 ล้านบาท  ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 60 เป็นอาคารชั้นเดียว มีพื้นที่ทั้งสิ้น 550 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ อาคารฝั่งซ้าย และฝั่งขวา บริเวณตรงกลางถูกออกแบบให้เป็นโถงทางเดิน ซึ่งอาคารด้านซ้าย ออกแบบให้เป็นออฟฟิศ และห้องประชุมขนาดใหญ่ ส่วนฝั่งขวาออกแบบให้เป็นห้องจำหน่ายตั๋ว, ห้องสำนักงานอาคาร และด้านหลังมีห้องว่างจำนวน 2 ห้อง และห้องสุขาชาย-หญิง ปัจจุบันปิดไว้ไม่ได้ถูกใช้งาน โดยอยู่ในความดูแลของสำนักปลัดเมืองพัทยา.