บิ๊กแป๊ะ-สนธยา คุณปลื้ม เปิดงานรวมพลเยาวชนคนกอไผ่ ปีที่ 3 หารายได้ช่วยการกุศลและสร้างสามัคคีในชุมชน

0
4510
นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงานรวมพลเยาวชนคนกอไผ่ ปีที่ 3โดยมีเหล่าบรรดาแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานคับคั่ง
นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงานรวมพลเยาวชนคนกอไผ่ ปีที่ 3โดยมีเหล่าบรรดาแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานคับคั่ง

เมื่อ 8 มีนาคม 61 ที่ ชุมชนซอยกอไผ่ นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน รวมพลเยาวชนคนกอไผ่ ปีที่ 3 โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีต ส.ส.ชลบุรี, นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, นายสกน ผลลูกอินทร์ รองประธานสภา อบจ.ชลบุรี, นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ รองประธานศูนย์ยุติธรรมเมืองพัทยา นายวิรัตน์  จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ นายนิเวษ จ้อยจินดา หรือ หยกหิน ศิษย์ อ. ประธานฝ่ายประสานงานกลุ่มเยาวชน รวมพลเยาวชนคนกอไผ่ โดยมีบรรดาแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานมากมาย อาทิ กลุ่มเรารักชลบุรี  กลุ่มเรารักพัทยา ตัวแทนชุมชนต่างๆ เยาวชนชุมชนกอไผ่ และพื้นที่ใกล้เคียงที่ทราบข่าว ต่างเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง

โดยทางชุมชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของเยาวชนในชุมชน ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติที่ดีในอนาคตและเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีรักใคร่ภายในชุมชน และเพื่อให้เยาวชนได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสิ่งแปลกใหม่ตามยุคสมัยสังคมปัจจุบัน ให้ก้าวทันโลก

ภายในงานมีการจำหน่ายบัตรราคา 200 บาท มีอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมวงดนตรี จากกลุ่มเยาวชนชุมชนทำการบรรเลง โดยรายได้หักค่าใช้จ่าย จะนำไปพัฒนาส่วนที่ขาดแคลนของชุมชนซอยกอไผ่ และช่วยเหลืองานด้านการกุศลต่างๆเพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์คืนสู่สังคม ต่อไป.