บรรยากาศตักบาตรเทโว หลังวันออกพรรษา พื้นที่เมืองพัทยา

0
398
เด็กนักเรียนแต่งกายเป็นเทวดานางฟ้า โปรยดอกไม้ เสริมส้างสิริมงคลให้แก่ผู้มาร่วมงานตักบาตรเทโว หลังวันออกพรรษา
เด็กนักเรียนแต่งกายเป็นเทวดานางฟ้า โปรยดอกไม้ เสริมส้างสิริมงคลให้แก่ผู้มาร่วมงานตักบาตรเทโว หลังวันออกพรรษา

เมื่อ 6 ตุลาคม 60 เวลา 07.00 น. บรรยากาศตามวัดต่างๆในพื้นที่ เมืองพัทยา อาทิ วัดสุทธาวาส วัดเขามะกอก วักบุญสัมพันธ์ วัดชัยมงคล ในพื้นที่เมืองพัทยา มีประชาชนชาวไทยและต่างชาติจำนวนมาก ส่วนใหญ่แต่งกายในชุดขาว-ดำ เพื่อแสดงความอาลัยต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมนำข้าวสารอาหารแห้ง ข้าวต้มหาง ที่เตรียมมาจากบ้าน นำไปร่วมทำบุญตักบาตรกันเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่มีความตั้งใจที่จะทำบุญ ตักบาตรเทโวครั้งนี้ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังได้สอนลูกหลานได้ซึมซับกับความเป็นพุทธศาสนิกชนอย่างแท้จริง และร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 อีกด้วย

สำหรับการตักบาตรเทโวโรหณะ หมายถึงการทำบุญตักบาตร ที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก หลังจากจำพรรษา ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ชาวเมืองจึงพากันทำบุญตักบาตรเป็นการใหญ่ เพราะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้ามาถึง 3 เดือน การทำบุญตักบาตรในวันนี้จึงได้ชื่อว่า ตักบาตรเทโวโรหณะ ต่อมามีการเรียกผิดเพี้ยนไปเหลือเพียง “ตักบาตรเทโว” เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้น จึงเป็นประเพณีสืบมาตราบเท่าทุกวันนี้

โดยประชาชนส่วนใหญ่ร่วมทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เช่น การรู้จักลด ละ เลิก อบายมุข ทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และยาเสพติด ชำระใจให้สะอาด มีสติเป็นเครื่องเตือนใจ เพื่อดำเนินชีวิตให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ทำดี กับครอบครัวและคนใกล้ตัว โดยรู้จักการแบ่งปัน หยิบยื่นความรักและความปรารถนาดีแก่ผู้อื่น ผิดใจก็รู้จักให้อภัย ชื่นชมและให้กำลังใจกันเสมอ หรือหมั่นอาสาช่วยเหลือสังคม.

ท่านเจ้าคุณปัญญา รัตนาพร  เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง นำบรรดาศิษยานุศิษย์ทำพิธีทางสงฆ์ ในช่วงเช้า
ท่านเจ้าคุณปัญญา รัตนาพร เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง นำบรรดาศิษยานุศิษย์ทำพิธีทางสงฆ์ ในช่วงเช้า
พุทธศาสนิกชนจำนวนมากหลั่งไหลทำบุญ ที่วัดชัยมงคล
พุทธศาสนิกชนจำนวนมากหลั่งไหลทำบุญ ที่วัดชัยมงคล
ประชาชนร่วมถวายปัจจัยทำบุญช่วยทาง ที่วัดบุญสัมพันธ์
ประชาชนร่วมถวายปัจจัยทำบุญช่วยทาง ที่วัดบุญสัมพันธ์
ประชาชนนำอาหารคาวหวาน ถวายพระภิกษุสงฆ์ วัดสุทธาวาส
ประชาชนนำอาหารคาวหวาน ถวายพระภิกษุสงฆ์ วัดสุทธาวาส
ประชาชนจำนวนมากเข้าวัดฟังธรรมที่วัดสุทธาวาส
ประชาชนจำนวนมากเข้าวัดฟังธรรมที่วัดสุทธาวาส
ประชาชนครอบครัวใหญ่ร่วมถวายสังฆทาน เพื่อความเป็นสิริมงคล
ประชาชนครอบครัวใหญ่ร่วมถวายสังฆทาน เพื่อความเป็นสิริมงคล
การตักบาตรเทโว หลังวันออกพรรษา
การตักบาตรเทโว หลังวันออกพรรษา
จุดธูปเทียน บูชา พระรัตนตรัย
จุดธูปเทียน บูชา พระรัตนตรัย
กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญกุศลแด่ บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว
กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญกุศลแด่ บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว
ครอบครัวร่วมถวายสังฆทาน ข้าวของเครื่องใช้จำเป็นแด่พระสงฆ์
ครอบครัวร่วมถวายสังฆทาน ข้าวของเครื่องใช้จำเป็นแด่พระสงฆ์
ทำบุญแขวนระฆังทอง วัดสุทธาวาส
ทำบุญแขวนระฆังทอง วัดสุทธาวาส
ทำบุญ ถวายโพธิ์เงิน โพธิ์ทอง วัดสุทธาวาส
ทำบุญ ถวายโพธิ์เงิน โพธิ์ทอง วัดสุทธาวาส
ทำบุญถวายหลังคากระเบื้อง บำรุงวัด
ทำบุญถวายหลังคากระเบื้อง บำรุงวัด
การเสี่ยงเซียมซีทำนายดวงชะตา ตามความเชื่อเก่าแก่
การเสี่ยงเซียมซีทำนายดวงชะตา ตามความเชื่อเก่าแก่
การทำบุญโลงศพ เชื่อว่าได้บุญใหญ่
การทำบุญโลงศพ เชื่อว่าได้บุญใหญ่
โรงทานโดยประชาชนผู้ใจบุญ
โรงทานโดยประชาชนผู้ใจบุญ
กราบหลวงพ่อโต วัดสุทธาวาส
กราบหลวงพ่อโต วัดสุทธาวาส
ประเคนบาตร-ภัตตราหารเช้าแด่พระสงฆ์ สามเณร
ประเคนบาตร-ภัตตราหารเช้าแด่พระสงฆ์ สามเณร
ประชาชนชาวไทยและต่างชาติ พร้อมใจกันนำอาหารคาวหวาน มาทำบุญที่วัดสุทธาวาส กันอย่างเนื่องแน่นตั้งแต่ช่วงเช้า
ประชาชนชาวไทยและต่างชาติ พร้อมใจกันนำอาหารคาวหวาน มาทำบุญที่วัดสุทธาวาส กันอย่างเนื่องแน่นตั้งแต่ช่วงเช้า