นายอำเภอสัตหีบ นำ อสม. 5 ตำบล อบรมสร้างภูมิคุ้มกัน สู้รบสงครามยาเสพติด

0
124

เมื่อ 5 กันยายน 61 ที่ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรีนายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมสัมมนา พัฒนาบุคลากร เสริมสร้างสมรรถภาพในการปฏิบัติงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ โดยนำ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. หญิงจาก 5 ตำบล ประกอบด้วย สัตหีบ พลูตาหลวง แสมสาร นาจอมเทียน บางเสร่ รวม 250 คน เข้ารับการอบรมเสริมสร้างความรู้ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของ ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหารเรือ และสาธารณสุข

นายอนุชา กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะยาบ้า ได้กลับเข้ามาลุกลามแพร่ระบาดสู่สังคมในทุกระดับ ส่งผลร้ายแรงต่อประเทศชาติเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการทำลายซึ่งบุคลากรและเยาวชน ที่ถือเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติ ทำให้รัฐบาลต้องยกเป็นปัญหาวาระแห่งชาติ ที่ทุกฝ่ายต้องผนึกกำลังร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วน

อำเภอสัตหีบ ได้เล็งถึงปัญหาดังกล่าว และเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐ จึงได้นำ อสม.หญิง สร้างรั้วที่แข็งแกร่งขึ้นในชุมชน พร้อมให้มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดและความมั่นคง ด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหา รวมถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด ซึ่งเมื่อเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้  ก็จะนำไปสู่การร่วมกันแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม การเป็น อสม.จะถือเป็นหน้าที่หนึ่ง ที่จะเข้าถึงชาวบ้านในชุมชนได้อย่างมาก และรู้ถึงข้อมูลปัญหาในแต่ละครอบครัวได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ การมีแหล่งข่าวที่เข้าถึงอย่างชัดเจน ก็จะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุด จนนำไปสู่การพัฒนาของแต่ละชุมชนให้เป็นพื้นที่สีขาว ปราศจากยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย เพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุข.