นายอำเภอบางละมุงยื่นมือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด หลังประสบปัญหาราคาตกต่ำ

0
178
นายนริศ นิรามัยวงศ์  นายอำเภอบางละมุง ประชุมแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด  หลังประสบปัญหาราคาตกต่ำ เบื้องต้นเตรียมเสนอผู้ประกอบการโรงแรม  ให้ช่วยอุดหนุนสินค้า  พร้อมสอนวิธีแปรรูปสับปะรดเพื่อ เพิ่มมูลค่าและเก็บรักษาได้นาน  และประสานปั้ม ป.ต.ท.เส้น 331 /36 ให้เกษตรกรจอดขายได้ฟรี
นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง ประชุมแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด หลังประสบปัญหาราคาตกต่ำ เบื้องต้นเตรียมเสนอผู้ประกอบการโรงแรม ให้ช่วยอุดหนุนสินค้า พร้อมสอนวิธีแปรรูปสับปะรดเพื่อ เพิ่มมูลค่าและเก็บรักษาได้นาน และประสานปั้ม ป.ต.ท.เส้น 331 /36 ให้เกษตรกรจอดขายได้ฟรี

เมื่อ 1 มิถุนายน 61 ที่ ห้องบรรยายสรุป อำเภอบางละมุง นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง ได้เป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ครั้งที่ 1 ประจำปี 61 โดยมีคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตร ผู้นำชุมชน ตัวแทนองค์ป้องครองท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตร ของอำเภอบางละมุง ซึ่งเป็นคณะกรรมการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้มีคำสั่งแต่งตั้งขึ้น เพื่อที่จะทำหน้าที่จัดทำแผนงานโครงการต่างๆ เพื่อช่วยพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ โดยคณะกรรมการ จะมีการพิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆของชุมชนด้านการเกษตร ที่ทางรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณลงมาให้ในการจัดโครงการ ที่จะพัฒนาการด้านการเกษตรกรแต่ละพื้นที่ ซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ พร้อมชี้แจงแนวทางรวมถึงขั้นตอนต่างๆที่จะไปจัดทำโครงการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร

ด้าน นายนริศ นายอำเภอบางละมุง ยังได้เผยอีกว่า ในขณะนี้สถานการณ์ด้านการผลิตด้านการเกษตรของในพื้นที่อำเภอบางละมุง โดยมีพี่น้องการเกษตรส่วนใหญ่ ที่ปลูกสับปะรดในเขตพื้นที่ ต.โป่ง ต.เขาไม้แก้ว ต.ห้วยใหญ่ มีพี่น้องเกษตรกรจำนวนมาก ที่ปลูกสับปะรด ที่ใช้พื้นที่ในการเพราะปลูกรวมกันแล้ว 1หมื่น 2 พันไร่ และในขณะนี้มีผลผลิตที่ออกผลตั้งแต่ในช่วงนี้ ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ โดยจะมีผลผลิตอีกราวประมาณ 3 หมื่นตัน เป็นเหตุให้ส่งผลราคาสัปปะรดในขณะนี้ มีราคาที่ตกต่ำมาก จากกิโลกรัมละ 4-5 บาท และโดยเฉพาะหน้าโรงงานผลิตอาหาร ที่ชาวบ้านนำไปส่งอยู่ในราคา 2 บาท ทำให้เห็นได้ว่าในขณะนี้ต้นทุนการผลิตของพี่น้องเกษตรกรต้นทุนอยู่ที่กิโล 3.50 สตางค์ถึง 4 บาท ซึ่งชี้ให้เห็นว่าพี่น้องเกษตรกรได้รับความเดือนร้อนและประสบปัญหาการขาดทุนเป็นอย่างมาก

ในเบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกสัปปะรด ทางนายอำเภอจะขอเป็นคนกลางนำเรื่องดังกล่าวนำไปเสนอแก่ผู้ประกอบการโรงแรมเมืองพัทยา ที่มีการใช้สัปปะรด สำหรับปรุงหรือตกแต่งอาหารต่างๆ ให้รับซื้อสับปะรด ถ้าหากทางโรงแรมมีการตกลงรับซื้อ ทางอำเภอบางละมุงก็จะเป็นคนกลางช่วยประสานไปถึงกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสัปปะรด ให้นำสัปปะรดมาจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการโรงแรม รวมไปถึงการประสานกับทางผู้บริหารปั๊มน้ำมัน ป.ต.ท. ทั้งเส้นทางสายหลัก เส้นทาง ถนน 331 /36 ของในแต่ละปั๊ม ได้มีการผ่อนปรนให้พี่น้องเกษตรกร ได้เข้าไปจอดจำหน่ายโดยไม่ต้องเสียค่าจอด หรือค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

นอกจากนั้นจะได้หารือกับทางสำนักงานเกษตรระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ได้ลงพื้นที่จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการแปรรูปสัปปะรด ให้เป็นสิ้นค้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และเพื่อยังเป็นช่วยระบายปริมาณของสัปปะรด ที่ผลผลิตเป็นจำนวนมากในขณะนี้อย่างเร่งด่วน ในเขตอำเภอบางละมุงต่อไป ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้รับทราบถึงสถานการณ์ดังกล่าว ก็จะได้นำข้อมูลบทสรุปถึงปัญหาความเดือนร้อนของผู้ปลูกสัปปะรด ส่งให้แก่ทางรัฐบาลได้พิจารณา เพื่อกำหนดแนวทางเร่งแก้ไข เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป.

สับปะรดแปรรูปเป็นพาย-สับปะรดกวน-น้ำสับปะรด ซึ่งมีคุณค่าทางอาหารมากมาก เช่นวิตามินซีสูง
สับปะรดแปรรูปเป็นพาย-สับปะรดกวน-น้ำสับปะรด ซึ่งมีคุณค่าทางอาหารมากมาก เช่นวิตามินซีสูง