นายกเมืองหนองปรือ ชี้ความคืบหน้า สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำชากนอก ก้าวหน้าแล้ว 60%

0
168

เมื่อ 30 มกราคม 62  หลังจากที่ทางเทศบาลเมืองหนองปรือ  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อพท.3 เป็นจำนวนเงิน 60 ล้านบาท ในการดำเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำชากนอกใ ห้กลายเป็นสวนสาธารณะ เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ และพื้นที่ใกล้เคียง ได้พักผ่อนหย่อนใจ    โดยพบว่าขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างทั้ งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน และการตกแต่งสวนนั้น มีความคืบหน้าไปมากกว่า 60%    ขอบเขตของงานได้แบ่งออกเป็น 13 งวด  งวดที่ 1-2 เป็นการปรับหน้างานและงานก่อสร้างพื้นฐาน  ส่วนงวดที่ 3-11    เป็นงานโครงสร้างและระบบไฟฟ้า  ส่วน งวดที่ 12-13  เป็นการปลูกต้นไม้และการลงสปริงเกอร์  ก่อนที่จะส่งมอบงาน

 ดร.มาย  ไชยนิตย์  นายกเทศมนตรีเมืองหนองหนองปรือ  เปิดเผยว่า    ความคืบหน้าในการดำเนินการจัดสร้างสวนสาธารณะ  พบว่าเป็นไปตามงวดงานที่ได้มีการกำหนดไว้  โดยคาดว่าการดำเนินการจัดสร้างจะแล้วเสร็จตามกำหนด  และตามแบบที่ได้วางไว้  ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้พื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ในการออกกำลังกาย  และเป็นการสร้างปอดใหม่ให้กับประชาชน ในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ  ได้มีพื้นที่ในการออกกำลังกายกันมากขึ้น   ทั้งนี้จากการตรวจสอบงาน คาดว่าน่าจะเสร็จทันตามที่กำหนดอย่างแน่นอน   ซึ่งในปี 2562 นี้  ทางเทศบาลเมืองหนองปรือจะได้รับงบประมาณอีกกว่า 60 ล้านบาท  ซึ่งเป็นงบพัฒนาจังหวัด ในการก่อสร้างสวนสาธารณะอีกแห่ง บริเวณอ่างเก็บน้ำมาบประชัน  ในพื้นที่หมู่ 4  เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกายแห่งใหม่เพิ่มขึ้น.