นายกฯ เป็นประธานเปิดประชุมสมัชชาสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน

0
194

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน โดยมีชาติสมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 10 ประเทศ เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและเชิดชูเกียรติ ทหารที่ผ่านศึก ที่ผ่านการรบจนได้รับบาดเจ็บจากสงคราม ตลอดจนส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมแบบพบหน้าครั้งแรก หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลงโดยที่ประชุมจะมีการพิจารณาญัตติสำคัญ เช่น ร่างกติกาว่าด้วยการบรรจุวิสัยทัศน์ พันธกิจ คติพจน์ และค่านิยมในธรรมนูญทหารผ่านศึกอาเซียน และรายละเอียดรูปแบบธงสมาพันธ์ รวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความร่วมมือในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทหารผ่านศึกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งหากที่ประชุมมีมติเห็นชอบญัตติจะถูกบรรจุในแถลงการณ์ร่วมของสมาพันธ์ เพื่อให้หัวหน้าคณะผู้แทน ภาคีสมาชิกสมาพันธ์ทหารศึกลงนามรับรองในแถลงการณ์ร่วมต่อไป


พลเอกประยุทธ์ กล่าวว่า สมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียนจัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อร่วมกันดูแลทหารผ่านศึกสงครามในภูมิภาคอาเซียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และหวังว่าการประชุมครั้งนี้ จะเป็นโอกาสขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อภาคีสมาชิก และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาภูมิภาคอาเซียนต่อไป


ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมปักธงสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน และมอบตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ฯให้กับผู้ที่ได้รับคัดเลือก และมอบเหรียญเกียรติคุณให้แก่อดีตเลขาธิการที่ดำรงตำแหน่งในสมาคม เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติด้วย