นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว

0
109

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่และชมการสาธิตการฝึกของหน่วยอาสาสมัครของจังหวัดนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการฝึกอบรมบุคลากรและอาสาสมัครให้ความช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดสถานการณ์ต่างๆ จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขและมาตรฐานความปลอดภัยในการดูแลนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นตามนโยบายของรัฐบาล ทำอย่างไรให้ประเทศชาติปลอดภัยจากภัยพิบัติ วันนี้ต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทั้งทางบก ทางทะเล ทุกฝ่ายต้องศึกษาและทำงานบูรณาการการทำงานร่วมกัน การช่วยเหลือต้องมีความพร้อมในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในอนาคตจะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาเปิดสถานที่ฝึกแบบนี้ขึ้น เพื่อลดปัญหางบประมาณของทางราชการ โดยผู้ที่ฝึกจะต้องมีใบรับรองการฝึกที่ครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนในต่างประเทศที่มีมาตรฐานสากล นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า ทุกคนจะประมาทไม่ได้ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการเปิดประเทศ ทุกอย่างต้องมีความพร้อมและทำงานบูรณาการร่วมกันทั้งทางบกและทางทะเล เราจะไม่เดินถอยหลังกลับไปที่เก่า ขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่ร่วมมือกันเปิดประเทศบนพื้นฐานความเสี่ยงสูงสุด


นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับรายงานว่ามีนักท่องเที่ยวต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยมากกว่าแสนคน ซึ่งจะสร้างรายได้ให้แก่ประเทศได้อีกเป็นจำนวนมาก ขอให้ยึดมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขต้องมีการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวด ทุกคนต้องแสดงตัวว่าปลอดเชื้อโควิด-19 พร้อมชื่นชมจังหวัดกระบี่ที่มีการบริหารจัดการเรื่องวัคซีนเป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนมากขึ้น


จากนั้นนายกรัฐมนตรี ชมการสาธิตการฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัยในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ จุดที่ 1 ฐานแท่นจำลองสถานการณ์ของก๊าซน้ำมันและก๊าซรั่วไหล ชมการจำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้ รถบรรทุกก๊าซ LPG พลิกคว่ำ จุดที่ 2 ฐานจำลองเพลิงไหม้เรือขนาดใหญ่และการกู้ภัยทางน้ำสำหรับเรือขนาดเล็ก ชมการจำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้เครื่องยนต์เรือ และการกู้ภัยทางน้ำสำหรับเรือขนาดเล็ก และจุดที่ 3 ฐานตู้จำลองปรากฏการณ์ Flash Over ฐานจำลองเพลิงไหม้ในอาคารบ้านเรือนสองชั้น ฐานกู้ภัยทางน้ำและการกู้ภัยงานในที่สูง