นายกรัฐมนตรี สั่งแก้ปัญหาวงการสงฆ์ ด้านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เร่งทำฐานข้อมูล ประวัติพระ ป้องกันทำผิดแล้วกลับมาบวชใหม่

0
58

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยกับปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการสงฆ์ จนอาจกระทบต่อศรัทธาของพุทธศาสนิกชน จึงสั่งการให้เร่งแก้ไข ซึ่งภายหลังหารือร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้ข้อสรุปเบื้องต้นจึงได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ทุกจังหวัด ประสานความร่วมมือกับท้องถิ่น ทั้งในระดับชุมชนและหมู่บ้าน เพื่อร่วมกันทำงานเชิงรุก เข้าตรวจสอบและสแกนหาความผิดปกติเกี่ยวกับพระสงฆ์ในทุกพื้นที่ ดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูธรรมภายใน 1 เดือน เพื่อเรียกคืนศรัทธาและความเชื่อมั่นจากพุทธศาสนิกชน หากเกิดปัญหาที่เกินกำลังความสามารถขอให้ประสานส่วนกลาง จะรับดำเนินการให้ต่อไป นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการจัดทำฐานข้อมูลประวัติพระสงฆ์ ที่ต้องดำเนินการให้ได้โดยเร็ว เพื่อแก้ปัญหาผู้ที่เคยทำความผิด แล้วกลับเข้ามาบวชใหม่

ทั้งยังมีแนวคิดที่จะจัดทำบัตรประจำตัวพระสงฆ์ แต่ยังติดปัญหาอีกหลายอย่างจึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ และเตรียมจะทำหนังสือเสนอมหาเถรสมาคม กำหนดแนวปฏิบัติ และบทลงโทษสำหรับพระอุปัชฌาย์ ที่ยินยอมบวชให้กับผู้ที่ไม่ได้ตรวจสอบประวัติชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ


สำหรับการดำเนินการในกรณีที่เกิดขึ้นและเป็นข่าวโด่งดัง เช่น กรณีพระสุวิทย์ ชินวโร หรือ ครูบาไก่ ที่จังหวัดขอนแก่น แม้จะกำหนดลหุกาบัติเอาไว้ แต่ไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้น ยังตรวจสอบพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม หากพบทำผิดต้องดำเนินการต่อทั้งแพ่งและอาญาแน่นอน /กรณีรูปปั้นองค์พญาปุริสาท ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดดอยพระฌาน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ประสานดำเนินการแล้ว/ กรณีเจ้าอาวาสวัดป่า ในจังหวัดนครราชสีมา มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ก็ได้ถอดออกจากตำแหน่ง และดำเนินการต่อตามขั้นตอน/ กรณีพระอ่อย ที่จังหวัดนครนายก ได้ลาสิกขาไปแล้ว ส่วนเจ้าอาวาสที่ให้ที่พำนัก ก็ปลดออกจากตำแหน่งแล้วเช่นกัน/ กรณีพระที่มีความขัดแย้งกับชาวบ้าน ในอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ก็เข้าไปดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็นต้น


นายอนุชา ย้ำว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ดำเนินการเอาผิดหรือเข้าไปแก้ปัญหาของพระสงฆ์ ที่ประพฤติผิดวินัย หรือส่อผิดพระธรรมวินัย โดยไม่ได้ย่อหย่อนหรือละเว้น เพียงแต่บางกรณีไม่ได้เป็นข่าว เพราะไม่ต้องการให้เกิดความเสื่อมเสีย แต่ ยืนยันว่า ได้ดำเนินการในทุกกรณีทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน เชื่อถือศรัทธาในพระพุทธศาสนา และทำบุญกับพระสงฆ์ได้อย่างสบายใจ