นายกรัฐมนตรี ย้ำไม่ได้หารือกับประธานสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับเรื่องสภาล่ม แต่เคยขอความร่วมมือ

0
95

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ไม่ได้หารือกับนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร เกี่ยวกับการประชุมสภาผู้แทนราษฏรเพื่อพิจารณากฎหมายรวมถึงเรื่ององค์ประชุม เพราะไม่ได้เป็นอะไรกับพรรค แต่ได้บอกในฐานะนายกรัฐมนตรี ผ่านการประชุมคณะรัฐมนตรีให้กับหัวหน้าพรรคที่ร่วมประชุม ให้มีความร่วมมือกันในสภา ซึ่งก็ได้ทำหน้าที่ของตนเองไปแล้ว ดังนั้นจึงต้องไปดูประเด็นว่ามีความขัดแย้งกันในเรื่องใดที่ทำให้เกิดปัญหา ขอร้องทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ภายในระยะเวลาที่เหลืออยู่


ส่วนมีความกังวลหรือไม่ หากการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 152 ขณะที่รัฐมนตรีชี้แจง อาจองค์ประชุมไม่ครบ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เป็นเอกสิทธิ์ของ ส.ส. ซึ่งกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้และไม่ได้ขัดในกระบวนการ เพราะตนเองก็มีหน้าที่ในการชี้แจงเป็นไปตามระเบียบกฎหมายของสภาฯ ส่วนจะทำให้เสียโอกาสในการชี้แจงต่อประชาชนหรือไม่ หากเกิดสภาล่ม เห็นว่ายังมีช่องทางอื่นในการชี้แจงอีกมาก