นายกรัฐมนตรี ย้ำรัฐบาลเข้าใจความต้องการพี่น้องแรงงาน และมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตให้แรงงานไทย

0
246

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2562 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมข้าราชการ ผู้นำแรงงานและผู้ใช้แรงงาน เข้าร่วมงาน โดยคณะกรรมการจัดงานวันแรงงาน ยื่นข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ 10 ข้อ แก่นายกรัฐมนตรี อาทิ ให้รัฐบาลแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน เรื่องการปรับหลักกำหนดเกษียณอายุของลูกจ้างและปฎิรูปแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันสังคม เพื่อการดูแลแรงงานทุกกลุ่ม

นายกรัฐมนตรี กล่าวปราศรัยว่า แรงงานถือเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินไปอย่างมั่นคง ขณะที่ข้อเรียกร้องต่างๆ บางเรื่องได้ดำเนินการไปแล้ว แต่บางเรื่องอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการด้านกฎหมาย ทั้งนี้รัฐาลเข้าใจความต้องการของพี่น้องแรงงาน และมุ่งมั่นที่จะยกระดับสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ของแรงงานให้มีคุณภาพสูง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยได้มีการพิจารณาปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้มีความเหมาะสม และจากผลการดำเนินงานทำให้ไทยเป็นประเทศที่มีอัตรการว่างงานน้อยเป็นอันดับ 4 ของโลก และได้วางแนวทางการผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและพร้อมที่จะดำเนินการกับผู้ที่กระทำผิดและเอาเปรียบแรงงาน

นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า รัฐบาลชุดนี้ มีเวลาทำงานถึงประมาณเดือนมิถุนายน ซึ่งยืนยันทุกอย่างที่ทำมา 5 ปี ต้องมีการสานต่อ เพราะแต่ละเรื่องถือเป็นความต้องการของประชาชน ขณะที่ทุกคนต้องช่วยกันเดินหน้าปฏิรูปประเทศ และช่วยกันทำให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อย