นายกรัฐมนตรี พอใจสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทยทรงตัว

0
161

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พอใจ สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ทรงตัว เป็นสัญญาณที่ดีว่าอาจมีแนวโน้มลดลง ย้ำเชื้อโอมิครอนสามารถติดได้รวดเร็ว ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ยืนยันระบบสาธารณสุขมีความพร้อมและเพียงพอต่อการรักษาแน่นอน โดยผู้มีอาการน้อยให้เน้นรักษาด้วย Home Isolation และ Community Isolation ก่อนสำหรับสถานการณ์การติดเชื้อในวันนี้ พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 7,122 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อในประเทศ 6,950 ราย และผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 172 ราย ผู้เสียชีวิต 12 ราย ผู้ที่กำลังรักษาตัว 81,602 ราย และมียอดผู้ที่หายป่วยกลับบ้านแล้ว 7,460 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 จำนวน 121,498 ราย จำนวนผู้ที่หายป่วยสะสมจำนวน 72,869 ราย


นายกรัฐมนตรี สนับสนุนข้อเสนอต่างๆ ที่ให้ประชาชนจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขมากที่สุด ภายหลังประเมินแล้วเห็นว่าสถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยรัฐบาลจะทำการประเมินสถานการณ์อีกครั้งในการประชุม ศบค. ชุดใหญ่ ในวันที่ 20 มกราคมนี้ ซึ่งเป็นการประเมินในรอบ 20 วัน ภายหลังเทศกาลปีใหม่ เพื่อปรับมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ ย้ำขอความร่วมมือประชาชนป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด เพื่อนำไปสู่การผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ที่อาจพิจารณาได้เร็วขึ้น