นักการเมืองท้องถิ่นและประชาชน ร่วมทำบุญวิหารบูรพาจาร์ยวัดหนองใหญ่

0
650

เมื่อ 8 มีนาคม 61 ที่วัดหนองใหญ่ ได้มีเหล่าบรรดานักการเมืองระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ประชานในพื้นที่หนองใหญ่   เดินทางมาร่วมพิธีทำบุญวิหารบูรพาจารย์ พร้อมร่วมพิธีเปิดงานประจำปีวัดหนองใหญ่อย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก  นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธี โดยภายในงานมีนายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร อดีตนายกเมืองพัทยา, นายวีรวัฒน์ ค้าขาย อดีตรองนายกเมืองพัทยา, นายวัฒนา จันทนวรานนท์ รองนายกเมืองพัทยา,นายมรกต หนูห่วง อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา, นายนคร ผลลูกอินทร์ อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา, นายวิเชษฐ์ หนองใหญ่ อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา, นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์, นายวินัย อินทร์พิทักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, นายสกล ผลลูกอินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมงาน

ในส่วนของฝ่ายสงฆ์ มีพระเถระชั้นผู้ใหญ่หลายท่านเข้าร่วมพิธี โดยมีพระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 13 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ,  พระเทพชลธารมุณี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, พระปัญญารัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพระอารามหลวง รองเจ้าคณะอำเภอบางละมุง, พระครุพิพิจกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอบางละมุง เข้าร่วม จากนั้น นางสมคิด หนองใหญ่ ในฐานะประธานในพิธีผู้บริจาคเงินจำนวน 5 ล้านบาท ในการสร้างวิหารบูรพาจารย์ ได้จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระเถรานุเถระ 9 รูป  สวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นผู้มีเกียรติได้ร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแก่พระสงฆ์ที่เดินทางมาร่วมพิธี

นายสกล ผลลูกอินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการวัดหนองใหญ่ ได้กล่าวรายงานว่า งานประจำปีวัดหนองใหญ่นั้นจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-15 มีนาคม 61 ภายในงานได้มีการจัดให้มีการปิดทองหลวงพ่อตู่ เตชปัญโญ และ หลวงพ่อสุพจน์ สุภัทโท มีการลอดโบสถ์ สะเดาะเคราะห์ต่อชะตา  บูชาพระประจำวัน ไหว้ราหู เสริมดวงชะตาเพื่อเสริมความเป็นศิริมงคล ส่วนวัตถุประสงค์ในการจัดงานก็เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์ ซึ่งทางวัดกำลังดำเนินการอยู่ นอกจากนี้ยังเป็นการหารายได้ ปรับภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมของวัดหนองใหญ่ให้สวยงามเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชุมชน จากนั้น นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะประธานในพิธี จึงได้กล่าวเปิดงานวันประจำปีวัดหนองใหญ่ ก่อนที่พระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ได้ร่วมกันตัดริบบิ้นเพื่อเป็นการเปิดวิหารบูรพาจาร์ยอย่างเป็นทางการ.