นอภ.บางละมุง พร้อมกิ่งกาชาด ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้สูงผู้อายุ คนพิการในที่พื้นที่

0
279

เมื่อ 7 กันยายน 61 นางสุพิณญา นิรามัยวงศ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง พร้อมสมาชิก ลงพื้นที่เยี่ยมเยีอนผู้ป่วยและผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอบางละมุง โดยมี นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ทหาร กองร้อยรักษาความสงบอำเภอบางละมุง สังกัด มทบ.14 ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

กิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ได้สานต่อโครงการ “กาชาดชลบุรีเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561” จำนวน 6 ราย โดยลงพื้นที่ห้วยใหญ่ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นายราเชนทร์ ศรีสุโข บ้านเลขที่ 94 ม.1 ด.ช.กันวัฒน์ วังเย็น บ้านเลขที่ 57112 ม.6 และนายชิว แซ่อึ๊ง บ้านเลขที่ 197/1 ม.10 และตำบลเขาไม้แก้ว 3 ราย ประกอบด้วย นายอาทร ชุลีพันธ์ อยู่บ้านเลขที่ 251/29 ม.1 นายสมพงศ์ นิสังข์รัมย์ บ้านเลขที่ 144ม.5 และนายบัวรัน ศูนย์รัมย์ บ้านเลขที่ 307/2 ม.5 โดยกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวนรายละ 1 ชุด พร้อมเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท

สำหรับโครงการ กาชาดชลบุรีเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อออกเยี่ยมเยือน และให้การช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ อีกทั้งยังเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น และรับฟังปัญหาความต้องการ รวมทั้งให้คำแนะนำและเสนอแนะวิธีการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.