นศ.หลักสูตรการอบรมพัฒนาระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 9 จัดกิจกรรมสร้างขวัญเพื่อน้อง ช่วยเหลือเด็กพิเศษบ้านครูบุญชู

0
400

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 60 พลตรี ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย นำคณะนักศึกษาหลักสูตรการอบรมพัฒนาระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 9 (พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ 9) ร่วมทำกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างขวัญเพื่อน้อง โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินสดจำนวนหนึ่ง ช่วยเหลือเด็กพิเศษ บ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ครูบุญชู ม่วงไหมทอง ประธานมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ นำเด็กพิเศษชาย-หญิง รวม 180 คน ร่วมให้การต้อนรับ และเป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของ ซึ่งได้สร้างความปลาบปลื้มใจแก่เหล่าเด็กพิเศษอย่างมาก

พลตรี ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง กล่าวว่า นักศึกษาการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 9 ต่างพร้อมใจกันอุทิศแรงกาย แรงใจ และทุนทรัพย์ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างขวัญเพื่อน้อง เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญแก่เด็กพิเศษ ซึ่งนับกำลังส่วนหนึ่งของประเทศชาติ ที่ต้องขาดโอกาสทางสังคม เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กๆเหล่านี้ ให้ได้รับโอกาสที่ดีทางสังคม และมีวิถีการดำรงชีวิตที่ปกติสุขดั่งคนทั่วไป จึงได้พร้อมใจกันสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค และทุนทรัพย์ ให้กับ มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ ซึ่งเป็นองค์กรที่ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับสังคมโดยแท้จริง ได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กพิเศษเหล่านี้ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไป

สำหรับ ครูบุญชู ม่วงไหมทอง เป็นอดีตข้าราชการครู วัย 53 ปี เป็นครูวิเศษของเหล่าเด็กพิเศษ ได้ขอละทิ้งชีวิตที่สุขสบายในอาชีพราชการครู เพื่อมาทุ่มเทแรงกายแรงใจ และกำลังทรัพย์ที่เหลืออยู่ ให้กับเด็กพิเศษเหล่านี้ โดยเริ่มก่อตั้ง บ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ บนเนื้อที่เกือบ 2 ไร่ ตั้งอยู่ที่ถนนสาย 331 หมู่ 5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อปี พ.ศ.2552 เพื่อใช้ในการดูแล ฝึกสอนการศึกษา และเป็นที่พักอาศัย ของเด็กพิเศษ ด้วยทุนทรัพย์ของตนเอง ปัจจุบันมีเด็กพิเศษที่อยู่ในการดูแลอายุตั้งแต่ 2 – 48 ปี รวม 180 คน ด้วยเหตุนี้ ครูบุญชู จึงเปรียบเสมือนแม่พระ หรือแม่คนที่สองของเด็กๆพิเศษ ซึ่งนับเป็นผู้ที่อุทิศชีวิตที่เหลือเพื่อเด็กพิเศษโดยแท้จริง.