ธ.ก.ส. เร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุมู่หลาน

0
50

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากอิทธิพลพายุมู่หลาน ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและพื้นที่การเกษตร ธ.ก.ส.ได้เร่งดำเนินมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรลูกค้า พร้อมเยี่ยมเยียนนำถุงยังชีพไปมอบเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้นรวมทั้งสำรวจข้อมูลความเสียหายและผลกระทบจากอุทกภัย โดยกรณีได้รับความเสียหาย ธ.ก.ส. จะผ่อนผันการชำระหนี้ออกไปไม่เกิน 12 เดือน โดยไม่คิดดอกเบี้ยปรับ และสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2565 หากมีความเสียหายเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ จะเร่งประสานงานเพื่อให้ชดเชยความเสียหายโดยเร็วต่อไป


โดยพร้อมสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและค่าใช้จ่ายจำเป็นฉุกเฉิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 นาน 6 เดือน วงเงินรายละไม่เกิน 50,000 บาท และสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต วงเงินรายละไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ไม่มีนโยบายจ่ายสินเชื่อผ่านสื่อโซเซียลหรือแอปพลิเคชันต่าง ๆผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ ธ.ก.ส.สาขาในพื้นที่ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป