ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้

0
123

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระให้กับลูกค้ากลุ่มเปราะบางทางด้านรายได้ ที่มีสถานะเป็น NPL และยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ธอส.ได้จัดทำมาตรการที่ 20 [M 20] สำหรับช่วยเหลือลูกค้าสถานะ NPL ให้สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยพิเศษและเงินงวดผ่อนชำระต่ำ เป็นระยะเวลา 24 งวดแบ่งเป็น เดือนที่ 1-3 ผ่อนชำระเพียงงวดละ 1,000 บาท คิดดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 0 ต่อปี / เดือนที่ 4-6 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.99 ต่อปี / เดือนที่ 7-12 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.90 ต่อปี / และเดือนที่ 13-24 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี กรณีลูกค้าชำระเงินงวดเกินกว่าจำนวนที่ธนาคารกำหนด จะไปตัดดอกเบี้ยค้างชำระของลูกค้าต่อไป (ถ้ามี)


สำหรับลูกค้าที่มีสิทธิ์เข้ามาตรการ M 20 คือ ลูกค้าที่กู้เงินกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีสถานะ NPL และต้องเป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่าน Application GHB ALL ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป หรือทางเว็ปไซต์ www.ghbank.co.th