ธนาคารออมสิน “ธนาคารเพื่อสังคม”

0
255

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในปี 2564 ของธนาคารออมสิน ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการบริหารจัดการของธนาคารที่ผ่านมาจึงได้เน้นการควบคุมค่าใช้จ่าย จนสามารถลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจได้มากกว่าหมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขกำไรที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกับกำไรในปี 2562 ก่อนเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยกำไรที่เกิดจากการประหยัดค่าใช้จ่าย ได้นำไปสนับสนุนภารกิจเพื่อสังคมตามยุทธศาสตร์ของธนาคาร ภายใต้การขับเคลื่อนภารกิจ “ธนาคารเพื่อสังคม” ช่วยเหลือประชาชนระดับฐานราก ผู้ประกอบการรายย่อย และ SMEs ผ่านมาตรการเยียวยา ฟื้นฟู และเสริมสภาพคล่องอย่างครบวงจรอย่างต่อเนื่องจากปี 2563 จนถึงปัจจุบัน รวมแล้วกว่า 36 โครงการ ช่วยเหลือประชาชนได้ถึง 11.6 ล้านคน คิดเป็นเม็ดเงินรวมกว่า 1.8 ล้านล้านบาท และช่วยเหลือประชาชนจำนวนกว่า 2.16 ล้านคน ที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินในระบบ ให้ได้มีสินเชื่อเป็นครั้งแรก ซึ่งธนาคารได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี


นอกจากนี้ ธนาคารยังสามารถนำส่งรายได้เข้ารัฐได้สูงสุดในรอบ 3 ปีย้อนหลัง จำนวนเงิน 15,978 ล้านบาท สูงสุดเป็นอันดับ 4 จากรัฐวิสาหกิจ 58 แห่ง ขณะเดียวกัน ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นและต้นทุนทางธุรกิจที่ลดลงมาก ทำให้ธนาคารสามารถยกระดับความแข็งแกร่งขององค์กร โดยในปี 2564 ธนาคารได้ตั้งสำรองทั่วไป (General Provision) ได้สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ทั้งนี้ ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 ธนาคารมีสินทรัพย์ 2.97 ล้านล้านบาท เงินฝาก 2.55 ล้านล้านบาท สินเชื่อ 2.26 ล้านล้านบาท ระดับ NPLs เท่ากับร้อยละ 2.56 และ BIS Ratio เท่ากับร้อยละ 15.82