ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ETA นำร่องจังหวัดชลบุรี

0
1316
การประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาต้นแบบพื้นที่เฉพาะ Exclusive Travel Area (ETA)

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ETA นำร่องจังหวัดชลบุรี

นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาต้นแบบพื้นที่เฉพาะ Exclusive Travel Area (ETA) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสุขภาพภายในประเทศรองรับชาวต่างชาติ นำร่องจังหวัดชลบุรี โดยมี นายแพทย์ อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ และทันตแพทย์ อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวรายงานในการประชุมครั้งนี้

การประชุมครั้งนี้ เนื่องในปี 2563 ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทั้งด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้าออกประเทศได้อย่างปกติ ธุรกิจบางประเภทต้องชะลอตัวและทยอยปิดกิจการลงไปเรื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ รัฐบาลจึงได้มีการกำหนดมาตรการสำคัญรองรับผลกระทบสถานการณ์โรค COVID-19 โดยสร้างระบบการ Quarantine ที่มีประสิทธิภพเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ในสถานที่กักกันตามที่รัฐบาลกำหนด เช่น State Quarantine (SQ) Alternative State Quarantine (ASQ) Local Quarantine (LQ) Alternative Local Quarantine (ALQ) Organizationat Quarantine (OQ) Yacht Quarantine (YQ) Alternative Hospital Quarantine (AHQ) และกำลังเปิดระบบ Wellness Quarantine (WQ) และ Golf Quarantine (GQ) พร้อมทั้งเตรียมการเปิด Exclusive Travel Area (ETA)

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับชาวต่างชาติ และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสุขภาพภายในประเทศ จึงเป็นที่มาของการประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาต้นแบบพื้นที่เฉพาะ Exclusive Travel Area (ETA) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สุขภาพภายในประเทศรองรับชาวต่างขาติ นำร่องจังหวัดชลบุรี ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้ร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี มหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้ประกอบการ อาทิเช่น โรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจเพื่อสุขภาพ ธุรกิจสนามกอล์ฟ ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย บริษัททัวร์ และสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวม 150 คน โดยใช้ระยะเวลาในการประชุมครั้ง จำนวน 3 วัน คือวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2563 (สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์)