ทม.หนองปลาไหล เดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว เดินหน้าปูพรหมทั่วตำบล

0
247

เมื่อ 18 มีนาคม 62   ที่โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่  กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลหนองปลาไหล  นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล   จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  จากสัตว์สู่คน  ประจำปี 2561   โดยจัดขึ้นโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่   ซึ่งเป็นการเริ่มกิจกรรมวันแรก   ก่อนที่จะเดินหน้าไปทำการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ในพื้นที่อีกในวันถัดไป

 นางวารุณี  เรือนแก้ว  รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองปลาไหล  เปิดเผยว่า  สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  จากสัตว์สู่คน  ประจำปี พ.ศ.2562   เป็นกิจกรรมทื่ทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดขึ้นอย่าต่อเนื่องทุกปี  เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่  และโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมา  พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีแล้ว  นอกจากนี้ยังพบว่าเกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่   ดังนั้นทางเทศบาลจึงได้เร่งเฝ้าระวังในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  ด้วยการปูพรหมระดมฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลทุกตัว  ทั้งในส่วนของสุนัขและแมวที่มีเจ้าของ  รวมถึงสุนัขและแมวจรจัดด้วย   บรรยากาศพบว่ามีประชาชนในพื้นที่ต่างนำสุนัขและแมวเข้าร่วมรับการฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่อง.