ทม.หนองปรือ ประชุมแก้ไขปัญหาการยกถนนในหมู่บ้านเอกมงคล 4 ให้เป็นถนนสาธารณะ

0
130

เมื่อ 14.00 น. วันที่ 28 มกราคม 62 ที่ ห้องประชุม เทศบาลเมืองหนองปรือ นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานการประชุมผู้พักอาศัยในหมู่บ้านเอกมงคล 4 โซนบน และ เอกมงคล 4/1  ซอยเขาตาโล โดยมี นายนิยม เที่ยงธรรม นายสุวัจ รชตวัฒนกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

โดยมีการประชุมปรึกษาหารือแนวทางร่วมแก้ไขปัญหาขอบเขตเส้นทางคมนาคม สถานที่สาธารณะประโยชน์ภายในหมู่บ้าน  และการแสดงอาณาเขตที่ชัดเจนของโครงการ การยกถนนในหมู่บ้านให้เป็นถนนสาธารณะ การเก็บค่าส่วนกลางของหมู่บ้านเอกมงคล 4/1 เพื่อใช้จ่ายในการจ้าง รปภ. และแก้ไขปัญหาการขัดเเย้งของหมู่บ้านเอกมงคล 4 โซนบน กับ เอกมงคล 4/1 ซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม.