ทม.หนองปรือ ประชุมร่วมหมู่บ้านเอกมงคล 4/1 เพื่อหาแนวแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องขยะและปัญหาสุนัขจรจัด

0
156

เมื่อ 18.00 น.  วันที่ 17 มกราคม 62  ที่  หมู่บ้านเอกมงคล 4/1 ซอยเขาน้อย นายนิยม เที่ยงธรรม พร้อมนายสุวัจ รชตวัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานการประชุมประชาคมหมู่บ้านเอกมงคล 4/1 โดยมี นายพิสิษฐ์ กาญจนสมบัติ ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชนเข้าร่วมการประชุมประชาคม ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านเอกมงคล 4/1

                ทั้งนี้ในที่ประชุมประชาคม มีมติ  เลือกคณะกรรมการบริหารจัดการหมู่บ้าน มีจำนวน 7 ท่านและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหาต่างๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา เช่นต้องการให้เปิดถนนในหมู่บ้านให้ใช้ได้ทุกสาย ต้องการให้มียามรักษาความปลอดภัย ต้องการให้เก็บขยะอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ควบคุมและจำกัดสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้าน การหยุดให้อาหารสุนัขจรจัด ซึ่งเป็นแนวทางที่มีมติเห็นชอบตรงกัน โดยรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการบริหารจัดการ คณะกรรมการหมู่บ้านจะนำเสนอให้ประชาชนในหมู่บ้านรับทราบและดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อบรรเทาทุกข์ชาวบ้านต่อไป.