ทม.หนองปรือ ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%

0
103

เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 62 ที่  ห้องประชุม ชั้น M เทศบาลเมืองหนองปรือ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานการประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ โดยมี นายนิยม เที่ยงธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่และภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมมีวาระสำคัญ  คือประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ให้ประชาชนเปิดไฟใส่หมวกนิรภัย 100% ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ และการรณรงค์ป้องกันการลดอุบัติเหตุก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์  ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ที่ไม่คาดคิดขึ้น  เพราะหมวกกันน๊อคจะสามารถช่วยรองรับศีรษะ  ซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญของการสูญเสียชีวิตขึ้นได้ง่าย แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ก็ต้องขับขี่รถด้วยความไม่ประมาท และเคารพกฎจราจร และที่สำคัญต้องไม่ขับขี่รถในขณะที่ดื่มของมึนเมา.