ตลาด อ.ต.ก. เปิดขายไข่ไก่ราคาพิเศษ เฉลี่ยฟองละ 3 บาท

0
37

นายปิยวุฒิ วิหงษ์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจการเกษตร เปิดเผยว่า ผู้บริหารองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) มีนโยบายในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากการปรับตัวขึ้นของราคาสินค้าอุปโภคบริโภค โดยร่วมมือกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ เปิดจำหน่ายไข่ไก่ราคาพิเศษราคาเดียวกับหน้าฟาร์ม จำนวน 400 ถาดโดยจำหน่ายแบบคละเบอร์บรรจุถาดละ 30 ฟอง ถาดละ 90 บาท เบอร์ 2 ถาดละ 96 บาท และเบอร์ 1 ถาดละ 102 บาท จำกัดจำนวนการซื้อคนละ 2 ถาด โดยเปิดจำหน่ายในวันนี้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนกว่าจะหมด ส่วนการเปิดจำหน่ายไข่ไก่ในครั้งต่อไปทางตลาด อ.ต.ก. จะหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ว่ามีปริมาณไข่ไก่เพียงพอให้นำมาจำหน่ายในราคาพิเศษอีกหรือไม่


ขณะที่ นายมาโนช ชูทับทิม นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ ยืนยันว่า ไข่ไก่มีเพียงพอ ส่วนสาเหตุที่ราคาไข่ไก่เพิ่มขึ้นในขณะนี้เนื่องจากต้นทุนราคาอาหารสัตว์ที่สูงขึ้น