ตม.ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวสาวอังกฤษถังแตก ใช้ชีวิตในสนามบินกว่าสัปดาห์

ตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ว่า สังเกตเห็นผู้โดยสารชาวต่างชาติเพศหญิง อยู่ภายในสนามบิน จึงได้เข้าไปตรวจสอบ พบ Ms.Jumbo Margeret Mary สัญชาติอังกฤษ อายุ 44 ปี เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเมื่อ 14 มีนาคม 63 ได้รับอนุญาตให้อยู่ถึงวันที่ 12 เมษายน 63 สอบถามทราบว่าเป็นนักท่องเที่ยว ทำงานผ่านระบบออนไลน์ แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ทำให้นายจ้างไม่โอนเงินมาให้  และไม่มีเงินเหลือติดตัว  ไม่มีเงินจ่ายค่าที่พัก   จึงมา รออยู่ที่สนามบิน ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 63 และหากนายจ้างโอนเงินมาให้ก็จะเดินทางต่อ   ซึ่งจากการคัดกรองเบื้องต้นก่อนเข้าอาคารผู้โดยสารฯ  ไม่พบอาการไข้สูงหรือเจ็บป่วย  ในระหว่างวันนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวจะนั่งทำงานผ่านคอมพิวเตอร์ และอยู่ในสายตาของเจ้าหน้าที่  โดยไม่ได้มีพฤติกรรมต้องห้ามแต่อย่างใด

ต่อมา เวลา 22.25 น. ของวันที่ 19 เมษายน 63 เจ้าหน้าที่จึงได้รับการประสานจาก คุณกาญจนา อรัญรักษ์  เจ้าของกิจการ 24 Guest House ว่ายินดีที่จะให้นักท่องเที่ยวคนดังกล่าวไปพัก  โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  จึงได้นำตัวไปส่งยัง Guest House นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ได้ติดตามดูแลนักท่องเที่ยวรายดังกล่าว โดยได้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องการผ่อนผัน เรื่องการขยายเวลาการอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักร เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลง 7 เม.ย.63 พร้อมทั้งมอบอาหารและเครื่องดื่มสำรองไว้ให้ด้วยแล้ว.   

Loading…