ช้างแสนรู้ สวนนงนุชพัทยา 87 เชือก ตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันช้างไทย

0
418

เมื่อ 08.00 น.วันที่ 13 มีนาคม 61 ที่ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี  นายกัมพล ตันสัจจา ผอ.สวนนงนุชพัทยา พร้อมด้วย คุณพัทธนันท์ ขันติสุขพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป คณะผู้บริหาร ควาญช้าง และช้างแสนรู้ จำนวน 87 เชือก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 9 รูป โดยมี พระครูเกษมกิตติโสภณ (อาจารย์จ่อย) เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต เป็นประธานสงฆ์  เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันช้างไทย ประจำปี 2561

นายกัมพล ตันสัจจา กล่าวว่า ตามที่ รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันช้างไทย เพื่อยกย่องช้างซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่ ที่มีความสำคัญต่อจิตใจคนไทยทุกคน นอกเหนือจากเกียรติภูมิ ที่ช้างเคยได้รับมาในอดีต ไม่ว่าจะเป็นช้างเผือก ซึ่งเป็นตราประจำชาติ สัญลักษณ์บนผืนธงชาติไทย และเป็นสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยมาแต่โบราณกาล รวมถึงมีส่วนร่วมกับบรรพชนไทย ในการทำศึกยุทธหัตถีกอบกู้เอกราชของชาติ

ด้วยเหตุนี้ สวนนงนุชพัทยา จึงได้ตระหนักในความสำคัญของช้าง จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น และในช่วงบ่าย  จะมีการจัดบุฟเฟ่ต์ผลไม้ เพื่อเฉลิมฉลองให้กับช้างแสนรู้ ได้อิ่มหนำสำราญกันในวันช้างไทย อีกทั้ง เพื่อปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ช้างไทย ให้คนไทยและชาวต่างชาติเกิดความรัก ความผูกพัน หวงแหนช้างไทยก่อนที่จะสูญพันธุ์ ให้คงอยู่กับผืนแผ่นดินไทยสืบไป.