ชุมชนเขาตาโล และมาบประดู่ ทอดกฐินสามัคคีที่พักสงฆ์อาศรมวิเวก

0
125
งานทอดกฐินสามัคคี เพื่อนำปัจจัยอันเป็นบริวารกฐิน ไปบูรณปฏิสังขรณ์ทีพักสงฆ์ และเป็นการระดมพลังประชาชนในชุมชน ร่วมใจกันทำนุบำรุงศาสนา
งานทอดกฐินสามัคคี เพื่อนำปัจจัยอันเป็นบริวารกฐิน ไปบูรณปฏิสังขรณ์ทีพักสงฆ์ และเป็นการระดมพลังประชาชนในชุมชน ร่วมใจกันทำนุบำรุงศาสนา

เมื่อ 10.30 น. วันที่ 18 พฤศจิกายน 61  ที่ พักสงฆ์อาศรมวิเวก ซอยเขาตาโล ได้มีงานทอดกฐินสามัคคี เพื่อนำปัจจัยอันเป็นบริวารกฐิน ไปบูรณปฏิสังขรณ์ที่พักสงฆ์ และเป็นการระดมพลังประชาชนในชุมชนร่วมใจกันทำนุบำรุงศาสนา ซึ่งมี คุณแม่สำฤทธิ์ เส็งสรรค์  พร้อมบุตรหลาน  ร้านทองแม่จ้า เขาตาโล เป็นประธานอุปถัมป์  นางสมเกียรติ เดชไพบูรณ์ ประธานชุมชนเขาตาโล นางสุภาพร สันป่าแก้ว ประธานชุมชนมาบประดู่ เป็นประธาน พร้อมด้วยประธานกิตติมศักดิ์ 13 ท่าน  และรองประธาน 18 ท่าน   โดยมี พระครูสถิตย์ คุณากร  เจ้าอาวาส ที่พักสงฆ์อาศรมวิเวก เป็นประธานผู้รับผ้ากฐิน บรรยากาศในงาน เต็มไปด้วยสายธารศรัทธาชาวเมืองพัทยาและบ้านใกล้เรือนเคียง มาอย่างไม่ขาดสาย  ทั้งนี้ภายในงานยังมีการออกโรงทานจากชุมชนต่างๆ บริษัท และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ในการร่วมทำอาหารต่างๆมากมาย ร่วมทำบุญแจกจ่ายผู้ยากไร้และผู้มาร่วมงานฟรี.