ชุมชนมาบประดู่ จัดโครงการเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาขยะล้นเมือง

0
419
เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้วิธีการการคัดแยกขยะชนิดต่างๆ  เพื่อง่ายต่อขบวรการจัดเก็บของภาครัฐ และช่วยลดปัญหาขยะล้นเมือง
เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้วิธีการการคัดแยกขยะชนิดต่างๆ เพื่อง่ายต่อขบวรการจัดเก็บของภาครัฐ และช่วยลดปัญหาขยะล้นเมือง

เมื่อ 3 กันยายน 60 ที่ชุมชนมาบประดู่ เขาตาโลซอย 3/2 นางสุภาพร สันป่าแก้ว ประธานชุมชนมาบประดู่ นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ รองประธานศูนย์ยุติธรรมเมืองพัทยา ร่วมกันเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ สิทธิการปกป้องคุ้มครองเด็กเพื่อพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยร่วมกับชุมชนวัดบุญกัญจนาราม จากงบประมาณการสนับสนุนของมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย

ภายในกิจกรรม มีเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนเมืองพัทยา 7 รวมทั้งเยาวชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้รักสิ่งแวดล้อมโดยการคัดแยกขยะเป็นพิษและขยะที่ย่อยสลายยาก ออกจากกัน เน้นการรีไซเคิลให้นำกลับมาใช้ใหม่ ลดปัญหาโลกร้อนและสภาวะเรือนกระจก และปลูกฝังให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มีจิตสำนึกที่ดี และมีวินัย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมในยามว่างที่มีประโยชน์ และสร้างรายได้จากการรีไซรเคิลขยะ เปลื่ยนขยะเป็นเงิน ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้ในส่วนหนึ่ง.