ชุมชนมาบประดู่และชุมชนเขาตาโล ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ย้อนหลัง

0
210

เมื่อ 17.00 น. วันที่ 20 มกราคม 62 ที่ ชุมชนมาบประดู่ ซอยเขาตาโล 3  นางสุภาพร  สันป่าแก้ว ประธานชุมชนมาบประดู่ นายสมเกียรติ  เดชไพบูรณ์ ประธานชุมชนเขาโล  พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน ร่วมกันจัดงานวันเด็กประจำปี 2562  โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหาร  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติ ชาวบ้าน และเยาวชน ของ ชุมชนมาบประดู่ และชุมชนเขาตาโล  รวมถึงตัวแทนจากชุมชนใกล้เคียง เข้าร่วมงานจำนวนมาก  ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันสร้างสามัคคีในหมู่คณะ และเชื่อมความสัมพันธ์ของสองชุมชน

ภายในงาน มีการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มมากมาย อาทิ อาหารพื้นบ้าน ก๋วยเตี๋ยว  ของหวานไอศครีม ผลไม้ ให้ผู้ที่มาร่วมงานและเยาวชน ได้รับประทานกันอย่างเต็มที่  นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมจับแจกของรางวัล และเล่นเกมย้อนยุค อาทิ มอนซ่อนผ้า  เก้าอี้ดนตรี  รีรีข้าวสาร   ให้เด็กๆได้สืบสานวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านที่มีมาแต่ช้านาน ให้คงอยู่สืบไป  และมีการมอบรางวัลเล็กๆน้อยๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เยาวชนที่มาร่วมงาน.