ชุมชนซอยกอไผ่ และชุมชนชุมสาย ร่วมกับ 3 ชุมชนใกล้เคียง จัดงานวันเด็ก

0
223

เมื่อ 10.00 น. วันที่ 13 มกราคม 62  ที่ ชุมชนซอยกอไผ่ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายวิรัตน์  จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน  วันเด็กชุมชนซอยกอไผ่ โดยมีแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม อาทิ นายสินไชย  วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกเมือง นายนิคม  แสงแก้ว อดีตที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา  เข้าร่วมงาน

นายวิรัตน์  จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ ได้กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน  พร้อมให้โอวาสแก่เยาวชน  ให้รู้ถึงคุณงามความดี ตั้งใจเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรู้ถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด และพร้อมผลักดันด้านกีฬาและกิจกรรมในยามว่าง เข้ามาสอดแทรก อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนในชุมชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ

บรรยากาศภายในงานมีการ จัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มฟรี  การมอบทุนการศึกษาแก่เด็ก พร้อมจับแจกของรางวัลมากมาย อาทิ รถจักรยาน เครื่องใช้ไฟฟ้า  ของเล่นเด็ก  ขนม และอื่นๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก คณะกรรมการชุมชน รวมไปถึงผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่าน เพื่อเป็นของรางวัล ให้เด็กๆที่มาร่วมสนุกในวันงาน

ต่อมาในวันเดียวกันที่การชุมชน ชุมสาย พัทยากลาง นาย จิรวัฒน์ ปลุกใจ  ประธานชุมชน ชุมสาย ร่วมกับชุมชนอรุโณทัย ชุมชนบงกซ ชุมชนพัทยาใต้พัฒนา  และคณะกรรมชุมชนชุมสายทั้ง 4 ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 62  คำขวัญ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”  ทางชุมชนได้กำหนดให้เป็นกิจกรรมที่อยู่ในปฏิทินของชุมชน ที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำของทุกปี  ทั้งนี้ทางชุมชนชุมสายได้ให้ความสำคัญกับเด็กๆและเยาวชน ภายในชุมชน จึงจัดงานดังกล่าวขึ้น ภายในงาน มีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วย พ.ต.ท.ศรัณยพงศ์ ใหมทองกุลธร สวป.สภ.เมืองพัทยา นายนคร ผลลูกอินทร์ นายบรรจง บัณฑูณประยุกต์ คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา  เจ้าหน้าที่ตำรวจ  ครูแดร์ ชุมชนสัมพันธ์ สภ.เมืองพัทยา  ผู้นำชุมชน  พร้อมพ่อแม่ผู้ปกครองในพื้นที่ ต่างให้ความสนใจนำบุตรหลาน เข้าร่วมจับฉลากแจกของขวัญ  บรรยากาศภายในงาน มีการจับสลากของรางวัลแก่เด็ก และมอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กๆที่ร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังมีเต๊นท์แจกขนม ของเล่น อาหาร และเครื่องดื่ม ให้แก่เด็กๆอีกมากมาย.