ชุมชนซอยกอไผ่ ชุมชนพันธมิตรและ SRRT เมืองพัทยา ร่วมกันมอบเงินช่วยเหลือสมาชิก ที่สูญเสียมารดา

0
287
นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ พร้อมคณะกรรมการชุมชน นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ ประธานเครือข่าย SRRT เมืองพัทยา พร้อมด้วยชุมชนพันธมิตร ร่วมกันมอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่ง ให้แก่นางสำเริง แวนวน สมาชิก SRRT ที่สูญเสียมารดา
นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ พร้อมคณะกรรมการชุมชน นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ ประธานเครือข่าย SRRT เมืองพัทยา พร้อมด้วยชุมชนพันธมิตร ร่วมกันมอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่ง ให้แก่นางสำเริง แวนวน สมาชิก SRRT ที่สูญเสียมารดา

เมื่อ 2 กรกฎาคม 61 ที่ ชุมชนซอยกอไผ่ นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน  นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ ประธานเครือข่าย SRRT เมืองพัทยา พร้อมด้วยชุมชนพันธมิตรร่วมกันมอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่ง  ให้แก่ นางสำเริง แวนวน สมาชิก SRRT ที่ สูญเสียผู้เป็นมารดา คือ นางไข่ ยอดเถื่อน อายุ 93 ปี ที่เสียชีวิตด้วยโรคชรา

ทั้งนี้จำนวนเงินที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันมอบในครั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น แก่สมาชิก SRRT ที่ สูญเสียผู้เป็นมารดา ในการนำไปเป็นค่าใช้จ่ายการเดินทาง และพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งนางสำเริง แวนวน สมาชิก SRRT จะเดินทางไปประกอบพิธีอาลัย  ที่จังหวัดพิษณุโลก.