ชุมชนซอยกอไผ่จัดประชุมคณะกรรมการ และเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็ก

0
399
นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ นายนิคม แสงแก้ว รองประธานชุมชน ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด และเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็ก
นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ นายนิคม แสงแก้ว รองประธานชุมชน ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด และเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็ก

เมื่อ 4 มกราคม 61 ที่ ชุมชนซอยกอไผ่ นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ นายนิคม แสงแก้ว รองประธานชุมชน ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมประจำเดือน โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ทางคณะกรรมการมีการมอบของขวัญเป็นของที่ระลึกให้แก่ประธานและบรองประธานชุมชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน

โดยในช่วงของการประชุม ทางด้าน นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ ได้กำชับให้ทางคณะกรรมการชุมชน เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เนื่องจากชุมชนซอยกอไผ่อยู่ใจกลางเมืองพัทยา มีประชากรแฝงเข้ามาอยู่อาศัยจำนวนมาก และยากที่จะควบคุม จึงต้องใช้เครือข่ายภาคประชาชนมามีส่วนร่วม ในการแจ้งเบาะแส ให้ง่ายในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดไป ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน รู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และพลักดันด้านกีฬา และกิจกรรมในยามว่างเข้ามาสอดแทรกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะสามารถแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนเบาบางลงไปได้ ส่วนหนึ่ง

ทางด้านเลขาประธานชุมชนฯ ได้ชี้แจงแนวทางการ เตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็ก ของชุมชนกอไผ่ ซึ่งจะจัดก่อนวันเด็กแห่งชาติ โดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7 มกราคม 61 ที่จะถึงนี้ รุปแบบการจัดงานจะมีการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มฟรี  มีการมอบทุนการศึกษา แก่เด็กที่ทำคุณงามความดีแก่ชุมชน พร้อมจับแจกของรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลใหญ่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่สามารถทำประโยชน์ได้ ของเล่นเด็ก ขนม และอื่นๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก คณะกรรมการชุมชน รวมไปถึง ผู้ใหญ่ ใจดีหลายๆท่าน เพื่อเป็นของรางวัล ให้เด็กๆที่มาร่วมสนุกในวันจัดงาน.