ชุมชนชุมสาย จัดพิธีทำบุญสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในเทศกาลสงกรานต์

0
159
เมื่อ 17 เมษายน 62 ที่ ชุมชนซอยชุมสาย พัทยากลาง นายจิระวัฒน์ ปลุกใจ ประธานชุมชนชุมสาย พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนฯ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากสำนักสงฆ์หนองอ้อ มาทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์  ภายในงานมีบรรดาข้าราชการ นักการเมืองท่องถิ่นแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมมากมาย อาทิ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ นายนคร ผลลูกอินทร์ อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายมานะ ยาปะคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา และอดีตคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ผู้นำชุมชน  รวมถึงประชาชนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมงานในครั้งนี้

ช่วงเข้าสู่พิธีการเจ้าภาพได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และฉันท์ภัตราหารเพล หลังจากพิธีการเสร็จสิ้น มีการถวายผ้าป่า และจตุปัจจัยไทยธรรม กวดน้ำอุทิศส่วนบุญกุศลให้แด่ผู้วายชนม์ และบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นจึงได้ นิมนต์ให้พระภิกษุสงฆ์ ประพรมน้ำประพุทธมนต์ และให้ประชาชนได้สรงน้ำขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชุมชน เสร็จสิ้นพิธีการได้เชิญทุกท่านรับประทานอาหารร่วมกัน 
               ต่อมได้มีพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย ซึ่งในงานมีข้าราชการนักการเมืองท้องถิ่น แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมมากมาย พร้อมให้ตัวแทนผู้สูงอายุ ผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชุมชน นั่งประจำตำแหน่ง ให้แขกผู้มีเกียรติ ลูกหลานญาติพี่น้อง ได้ทำการสรงน้ำขอพร ตามความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์.